Zaplanowane w 2012 roku nakłady na zadania inwestycyjne w kwocie 4 767 030,22 w stosunku do ogółu planowanych wydatków 16 178 411,60 zł stanowiły 29,47%.

    Wykonanie wydatków majątkowych na dzień 31 grudnia 2012 r. wyniosło 3 534 675,02 zł i do ogółu wydatków w wysokości 14 086 747,52 zł stanowi 25,09%.