ZADANIA INWESTYCYJNE ROK 2013

LP.

NAZWA ZADANIA

1.

Budowa sieci kanalizacyjnej z przyłączami w miejscowości Wola Suchożebrska ( w tym odwodnienie ul. Kasztanowej i Kwiatowej)

2.

Budowa sieci kanalizacyjnej z przyłączami  w miejscowości Suchożebry, Przygody i Podnieśno.

3.

Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowościach Borki Siedleckie, Kownaciska i Przygody z przyłączami

4.

Wniesienie wkładu do nowo tworzonej spółki prawa handlowego Gminy Suchożebry

5.

Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu

6.

Montaż ulicznych latarni solarnych

7.

Dotacja na przebudowę drogi powiatowej w miejscowości Podnieśno

8.

Budowa chodnika we wsi Stany Duże

9.

Zakup trzech wiat przystankowych we wsi Kownaciska

10.

Zakup wiaty przystankowej we wsi Krześlinek

11.

Zakup wiaty przystankowej we wsi Borki Siedleckie

12.

Budowa chodnika we wsi Sosna Kicki - zakup kostki brukowej

13.

Przebudowa drogi wewnętrzej Przygody - Suchożebry

14.

Przebudowa drogi wewnętrzej Przygody II etap

15.

Budowa wiat przystankowych w miejscowości Podnieśno

16.

Zakup kserokopiarki

17.

Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa

18.

Wpłata Gminy Suchożebry na państwowy fundusz celowy z przeznaczeniem na zakup samochodu dla Komisariatu Policji w Mokobodach

19.

Remont budynku świetlicy wiejskiej oraz zagospodarowanie terenu w miejscowości Wola Suchożebrska - zadanie o charakterze inwestycyjnym

20.

Remont budynku świetlicy wiejskiej oraz zagospodarowanie terenu przy świetlicy w miejscowości Brzozów - zadanie o charakterze inwestycyjnym

21.

Odnowa wsi Kownaciska - projekt rozbudowy budynku świetlicy

21.

Odnowa wsi Krynica - projekt rozbudowy budynku świetlicy wiejskiej w Krynicy

23.

Remont budynku świetlicy wiejskiej oraz zagospodarowanie terenu w miejscowości Krześlinek - zadanie o charakterze inwestycyjnym 

24.

Remont budynku świetlicy wiejskiej oraz zagospodarowanie terenu w miejscowości Przygody - zadanie o charakterze inwestycyjnym 

25.

Centrum sportowo rekreacyjne wraz z ciągiem pieszo -rowerowym w miejscowości Suchożebry