ZADANIA INWESTYCYJNE ROK 2015

LP

NAZWA ZADANIA

1

Budowa Centrum Edukacyjno – Turystyczno – Rekreacyjnego w miejscowości Suchożebry

2

Remont budynku świetlicy wiejskiej oraz zagospodarowanie terenu przy świetlicy w miejscowości Brzozów

3

Remont budynku świetlicy wiejskiej oraz zagospodarowanie terenu przy świetlicy w miejscowości Kownaciska

4

Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Podnieśno ul. Leśna

5

Budowa chodnika przy drodze gminnej nr 3610112W w miejscowości Wola Suchożebrska

6

Opracowanie dokumentacji projektowej „Przebudowa drogi powiatowej nr 3612W Mokobody – Nakory, na odcinku przebiegającym przez teren Gminy Suchożebry”

7

Budowa sieci kanalizacyjnej i przyłączy w miejscowości Wola Suchożebrska

8

Modernizacja drogi gminnej nr 361008W do gruntów rolnych w obrębie wsi Krynica

9

Remont ulicy Pałacowej w miejscowości Wola Suchożebrska

10

Stabilizacja drogi wewnętrznej (działka nr 196) w miejscowości Krynica

11

Remont drogi wewnętrznej w miejscowości Wola Suchożebrska ul. Okrężna

12

Budowa chodnika w miejscowości Sosna Kozółki

13

Budowa chodnika w miejscowości Brzozów

14

Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Wola Suchożebrska ul. Zachodnia i Dworska oraz Podnieśno ul. Polna

15

Budowa sieci kanalizacyjnej wraz z przyłączami w miejscowościach: Borki Siedleckie, Kownaciska i Przygody.

16

Remont sali konferencyjnej w budynku Urzędu Gminy Suchożebry

17

Zakup motopompy dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej                                   w Suchożebrach

18

Utylizacja azbestu z terenu Gminy Suchożebry (9210 m2 tj. 119,73 Mg)