LP.


NAZWA DOKUMENTU


POBIERZ

 

 

 
1

Uchwała Rady Gminy Suchożebry w spr. określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właściciela nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy oraz warunkówi trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

<<pobierz>>
 

 

 
2 Uchwała Rady Gminy Suchożebry w spr. okreslenia terminu uiszczania opłaty. <<pobierz>>
 

 

 
3

Uchwała Rady Gminy Suchożebry w spr. regulaminu utrzymania czystosci i porządku.

 
 

 

 
4 Uchwała Rady Gminy Suchożebry w spr. szczególowego sposobu i zakresu świadczenia usług.  
 

 

 
5 Uchwała Rady Gminy Suchożebry w spr. zarzazenia poboru opłaty w drodze inkasa. <<pobierz>>
 

 

 
6

Uchwała Rady Gminy Suchożebry w spr. wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłąty.

 
 

 

 

 
7

Uchwała Rady Gminy Suchożebry w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty

 

<<pobierz>>