Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Suchożebry cz. I

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Suchożebry cz. II

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Suchożebry cz. III

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Suchożebry cz. IV

 

 

 

 suchzebry51jpg [300x61]

___________________________________________________________________________________________________ 

 

Szanowni Mieszkańcy,

Gmina Suchożebry jest na etapie opracowywania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej (PGN). Jest to dokument strategiczny, opisujący kierunki działań zmierzających do osiągnięcia celów pakietu klimatyczno-energetycznego, tj.: redukcji emisji gazów cieplarnianych, zwiększenia udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, zwiększenia efektywności energetycznej oraz poprawy jakości powietrza, a także zmiany postaw konsumpcyjnych użytkowników energii.

Dobrze opracowany Plan Gospodarki Niskoemisyjnej pozwoli podnieść szanse Gminy Suchożebry, jej mieszkańców i podmiotów działającym na jej terenie na uzyskanie dofinansowania ze środków krajowych i europejskich, w tym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

Na opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Gmina Suchożebry uzyskała dofinansowanie ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Wykonawcą Planu dla Gminy  jest Lubelska Fundacja Inicjatyw Ekologicznych, ul. Lubelska 88,
23-200 Kraśnik, www.lfie.pl.

Zapraszamy do współudziału w tworzeniu Planu. W tym celu zachęcamy Państwa, jako Mieszkańców  Gminy oraz Przedsiębiorców działających na jej terenie do wypełnienia ankiety (poniżej linki do plików) zawierającej niezbędne dane dotyczące zużycia energii
w obiektach/budynkach zlokalizowanych na terenie Gminy Suchożebry, będących Państwa własnością, lub w których prowadzicie Państwo działalność.

 

Szczególnie istotne są informacje dotyczące powierzchni użytkowej obiektów, rodzaju i ilości zużywanych nośników energii i paliw, stopnia termomodernizacji, rodzaju ogrzewania i planów związanych z termomodernizacją budynków i zmianą źródeł ciepła.

Wypełnienie ankiety nie jest żadnym wiążącym zobowiązaniem z Państwa strony, stanowi natomiast ważną informację dla nas o możliwościach dalszej poprawy jakości powietrza w naszej Gminie,
wielkości zużycia energii oraz jej produkcji, w tym ze źródeł odnawialnych. Pozyskanie tych informacji od Państwa przyczyni się do stworzenia kompletnego i rzetelnego opracowania. 

Pragniemy podkreślić, że w przypadku ankiety skierowanej do przedsiębiorstw nie interesują nas informacje handlowe czy gospodarcze, których udostępnianie mogłyby potencjalnie godzić w interes Państwa przedsiębiorstwa. W ankiecie mogą Państwo również zaznaczyć, że nie chcą Państwo, aby w opracowaniu przedstawiano informacje dotyczące Państwa firmy, wówczas przekazane dane będą ujęte w całkowitym bilansie potrzeb energetycznych gminy, bez wskazania na konkretne przedsiębiorstwo.

Wszelkie informacje dotyczące Planu Gospodarki Niskoemisyjnej wraz z ankietami znajdą Państwo w poniższych załącznikach.

Dodatkowe informacje uzyskacie Państwo w Urzędzie Gminy lub u wykonawcy Planu - Lubelska Fundacja Inicjatyw Ekologicznych  (tel. 502 678 454, 608 461 834 i/lub urszula.kozyrska@lfie.pl)

 

ANKIETA DLA MIESZKAŃCÓW I WŁAŚCICIELI GOSPODARSTW ROLNYCH Z OBSZARU GMINY 

ANKIETA DLA MIESZKAŃCÓW WSPÓLNOT MIESZKANIOWYCH Z OBSZARU GMINY

ANKIETA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW Z OBSZARU GMINY

 

 


Wypełnioną ankietę należy dostarczyć do Urzędu Gminy lub przesłać pocztą na adres:


URZĄD GMINY SUCHOŻEBRY
ul. A. Ogińskiej 11, 08-125 Suchożebry -  z dopiskiem ”PGN Suchożebry”
lub przesłać drogą elektroniczną na adres:

gmina@suchozebry.pl i/lub urszula.kozyrska@lfie.pl

 

Uprzejmie prosimy o odesłanie ankiety do dnia 30 kwietnia 2015 r.

suchozebry311jpg [300x423]