Inwestycje zrealizowane w roku 2016

 

 1. Przebudowa dróg wewnętrznych w miejscowości Wola Suchożebrska – wartość inwestycji brutto 370.727,06 zł
 2. Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej Szkoły Podstawowej w Krynicy – wartość 99.638,14 zł
 3. Modernizacja drogi wewnętrznej do gruntów rolnych w Nakorach – wartość 145.887,84 zł
 4. Przebudowa drogi gminnej Wola Suchożebrska-Kopcie-Borki Siedleckie (na odcinku Kopcie-Borki Siedleckie) – wartość 259.668,49 zł
 5. Budowa chodnika w miejscowości Borki Siedleckie – wartość 97.796,13 zł
 6. Budowa chodnika w miejscowości Sosna Trojanki – wartość 27.121,50 zł
 7. Budowa chodnika w miejscowości Sosna Kicki – wartość 7.564,50 zł
 8. Budowa chodnika w miejscowości Sosna Kozółki – wartość 19.296,24 zł
 9. Budowa chodnika w miejscowości Brzozów – wartość 13.666,53 zł
 10. Budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Suchożebry – wartość 10.757,00 zł
 11. Remont pomieszczeń w budynku Ośrodka Zdrowia w Krześlinie – wartość 79.571,02 zł
 12. Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowościach Borki Siedleckie, Kownaciska i Przygody z przyłączami – wartość 171.304,39 zł
 13. Remont pomieszczeń w budynku Szkoły Podstawowej w Krześlinie dotyczący wymiany instalacji elektrycznej – wartość 81.987,42 zł
 14. Utwardzenie placu przy ZSP w Suchożebrach – wartość 45.879,00 zł
 15. Remont drogi wewnętrznej w miejscowości Kopcie – wartość 11.715,90 zł
 16. Budowa chodnika w miejscowości Stany Duże – wartość 9.575,55 zł