INWESTYCJE ZREALIZOWANE – 2017 ROK

Budowa chodnika w miejscowości Sosna Kicki – wartość 13.409,46 zł

Utwardzenie placu przy ZSP w Suchożebrach – wartość 27.321,00 zł

Budowa chodnika w miejscowości Stany Duże – wartość 10.708,38 zł

Remont pomieszczeń w budynku Szkoły Podstawowej w Krześlinie – wartość 115.832,15 zł

Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej Zespołu Szkół Publicznych w Suchożebrach – wartość 816.142,47 zł

Zadanie dofinansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w formie pożyczki w wysokości 271.742,66 zł.

Budowa chodnika w miejscowości Sosna Trojanki – wartość 18.767,34 zł

Remont pomieszczeń w budynku Szkoły Podstawowej w Krynicy – wartość 41.194,11 zł

Modernizacja kotłowni na terenie Gminy Suchożebry – wartość 75.431,28 zł.

Zadanie dofinansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w formie dotacji w wysokości 42.349,38 zł. Zakupiono 9 sztuk kotłów na paliwo ekologiczne dla mieszkańców Gminy Suchożebry.

Asfaltowanie dróg gminnych w miejscowości Borki Siedleckie i Przygody – wartość 511.621,20 zł

Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Wola Suchożebrska ulica Kasztanowa – I etap – wartość 155.995,98 zł

Remont łazienek w budynku Zespołu Szkół Publicznych w Suchożebrach – wartość 148.765,84 zł

Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Suchożebry – wartość 41.328,00 zł

Remont budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Wola Suchożebrska – wartość 23.224,93 zł

Budowa chodnika w miejscowości Stany Małe – wartość 22.398,30 zł

Remont pomieszczenia w budynku Urzędu Gminy – wartość 7.434,75 zł