Wójt Gminy Suchożebry informuje:
„Modernizacja kotłowni na terenie Gminy Suchożebry dofinansowana
przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie,
w formie dotacji, w kwocie 42.349,38 zł”.


logo1jpg [448x161]