II sesja zwyczajna Rady Gminy Suchożebry - 7 grudnia 2018 roku (piątek) godz. 10.00,  sala konferencyjna Urzędu Gminy Suchożebry.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Wnioski do porządku obrad.
 3. Zgłaszanie uwag do protokołu z I sesji Rady Gminy Suchożebry.
 4. Informacja Wójta Gminy Suchożebry na temat realizacji zadań między sesjami.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie powołania składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Suchożebry.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej  Rady Gminy Suchożebry.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie składu osobowego stałych komisji Rady Gminy Suchożebry.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Suchożebry.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie dowozu dzieci do przedszkoli i szkół z terenu gminy Suchożebry.
 10. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Suchożebry oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Suchożebry na lata 2018-2022.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie  zmian w budżecie gminy na rok 2018.
 13. Interpelacje i zapytania radnych.
 14. Wolne wnioski i informacje różne.
 15. Zamknięcie obrad II sesji Rady Gminy.