I sesja Rady Gminy Suchożebry - 23 listopada 2018 r. godz. 10.00 - sala konferencyjna Urzędu Gminy Suchożebry (parter).

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji Rady Gminy przez najstarszego wiekiem radnego.

2. Wręczenie radnym zaświadczeń o wyborze.

3. Ślubowanie radnych.

4. Wybór Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady.

5. Wręczenie zaświadczenia o wyborze Wójta.

6. Ślubowanie Wójta.

7. Zamknięcie sesji Rady Gminy.

Transmisja z obrad

Imienny wykaz głosowania - wybór komisji Skrutacyjnej

Uchwała nr I/1/2018 Rady Gminy Suchożebry z dnia 23 listopada 2018 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Suchożebry

Uchwała nr I/2/2018 Rady Gminy Suchożebry z dnia 23 listopada 2018 r. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Suchożebry