IV sesja Rady Gminy Suchożebry - 31 stycznia 2019 roku (czwartek) godz. 10.00 , sala konferencyjna Urzędu Gminy Suchożebry.


Przyjety porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Wnioski do porządku obrad.
 3. Zgłaszanie uwag do protokołu z III sesji Rady Gminy Suchożebry.
 4. Informacja Wójta Gminy Suchożebry na temat realizacji zadań między sesjami.
 5. Informacje bieżące Przewodniczącego Rady Gminy.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Suchożebry.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Przewodniczącego i Zastępcy Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Suchożebry.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2019 r.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie części nieruchomości położonych w miejscowości Krynica.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na rzecz przedsiębiorstwa przesyłowego - PGE Dystrybucja S.A.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Suchożebry na lata 2019-2022.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie  zmian w budżecie gminy na rok 2019.
 13. Wolne wnioski i informacje różne.
 14. Zamknięcie obrad IV sesji Rady Gminy.


Transmisja z obrad


Imienny wykaz głosowania - Uchwała w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Suchożebry


Imienny wykaz głosowania - Uchwała w sprawie powołania Przewodniczącego i Zastępcy Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Suchożebry


Imienny wykaz głosowania - Uchwała w sprawie zmiany Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2019 r.


Imienny wykaz głosowania - Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na nabycie części nieruchomości położonych w miejscowości Krynica

 

Imienny wykaz głosowania - Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na rzecz przedsiębiorstwa przesyłowego - PGE Dystrybucja S.A.

 

Imienny wykaz głosowania - Uchwała w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Suchożebry na lata 2019-2022

 

Imienny wykaz głosowania - Uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2019