Gmina Suchożebry w ramach projektu „Zdalna Szkoła” realizowanego z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działania 1. 1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” dotycząca realizacji projektu grantowego pn.: Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,  pozyskała grant na zakup sprzętu komputerowego do wykorzystania na potrzeby nauki zdalnej dla uczniów i nauczycieli.

Projekt jest odpowiedzią na obecną sytuację szkolnictwa, związaną z wprowadzeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii, spowodowanym zakażeniami koronawirusem.

Zakupiono 17 szt. wysokiej jakości laptopów wraz z zestawami słuchawkowymi. Zakup o łącznej wartości: 59 993,00zł został w całości sfinansowany ze środków grantu. Sprzęt został przekazany dla szkół w terenu Gminy Suchożebry.

Celem projektu jest zapewnienie uczniom i nauczycielom sprzętu komputerowego umożliwiającego zdalną edukację. W przyszłości laptopy będą przeznaczone do wykorzystania w pracowniach informatycznych poszczególnych szkół.  Plakat promocyjny

loga_krynicapng [643x82]