INWESTYCJE W REALIZACJI na 2017 – 2018

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami i przepompowniami w miejscowości Podnieśno – wartość 1.623.817,51 zł

Rozbudowa oczyszczalni ścieków komunalnych w miejscowości Przygody – wartość 1.788.317,43 zł

Zadania te są współfinansowane przez Unię Europejską ze środków  Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020. Dofinansowanie wynosi  85% kosztów kwalifikowanych inwestycji.

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami i przepompowniami w miejscowości Kownaciska – wartość 1.961.850,00 zł

Zadanie dofinansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w formie pożyczki w wysokości 1.319.257,97 zł.

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami i przepompowniami w miejscowościach Krześlin i Krześlinek

Zadanie dofinansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w formie pożyczki w wysokości 2.091.539,94 zł.

Rozbudowa stacji wodociągowej w Krynicy