Na terenie Gminy Suchożebry funkcjonują dwie instytucje kultury:

  1. Gminna Biblioteka Publiczna w Krześlinie, której dyrektorem jest Pani Agnieszka Płatkowska, tel. 25 631 35 18
  2. Gminny Ośrodek Kultury w Suchożebrach, którego dyrektorem jest Pani Dorota Todorska, tel. 501 878 999, www.gok.suchozebry.pl


 

wieniec1.jpg [226x292]

Do rozwoju życia kulturalnego przyczyniają się również istniejące obiekty zabytkowe. Działalność kulturalna powiązana jest często z Kościołem. Na terenie gminy Suchożebry znajdują się;
• Kościół parafialny w Suchożebrach;
• Kościół parafialny w Krześlinie;
• Kościół parafialny w Krynicy.
Przy parafii funkcjonuje „Katolickie Stowarzyszenie Młodzieżowe" oraz Caritas.
W Suchożebrach i Brzozowie kultywowana jest działalność Kół Gospodyń Wiejskich. Koła prowadzą m.in. różnego rodzaju pokazy kucharskie, rękodzieła oraz uczestniczą w imprezach okolicznościowych.