Na terenie gminy Suchożebry istnieją następujące placówki oświatowe:


Zespół Szkół Publicznych im. H. Sienkiewicza w Suchożebrach w skład, którego wchodzą: Szkoła Podstawowa w Suchożebrach i Przedszkole Publiczne.

Adres: ul. Siedlecka 6, 08-125 Suchożebry

Telefon: 25 631 45 06

email: zspsuch@wp.pl

Dyrektorem zespołu jest Pani Elżbieta Żelazowska


Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Krześlinie oraz Punkt Przedszkolny przy SP w Krześlinie.

Adres: Krześlin 67, 08-125 Suchożebry

Telefon: 25 631 34 27

e-mail: krzeslin@wp.pl

www.spkrzeslin.pl/

Dyrektor szkoły: Maria Chełstowska

 

Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Krynicy oraz Punkt Przedszkolny przy SP w Krynicy.

 

Adres: Krynica 33, 08-125 Suchożebry

Telefon: 25 631 49 69

email:krynica2003@gazeta.pl

www: spkrynica.suchozebry.pl

Dyrektor szkoły: Teresa RozbickaDwie ze szkół publicznych posiadają hale sportowe, tj. ZSP w Suchożebrach, a od 2009 r. również Szkoła Podstawowa w Krześlinie. Na obszarze gminy istnieje również zespół boisk Orlik, który znajduje się przy ZSP w Suchożebrach.