Na terenie gminy Suchożebry istnieją następujące placówki oświatowe:

  1. Zespół Szkół Publicznych im. H. Sienkiewicza w Suchożebrach w skład, którego wchodzą: Szkoła Podstawowa w Suchożebrach i Przedszkole Publiczne.
  2. Szkoła Podstawowa w Krześlinie oraz Punkt Przedszkolny przy SP w Krześlinie.
  3. Szkoła Podstawowa w Krynicy oraz Punkt Przedszkolny przy SP w Krynicy.

Dwie ze szkół publicznych posiadają hale sportowe, tj. ZSP w Suchożebrach, a od 2009 r. również Szkoła Podstawowa w Krześlinie. Na obszarze gminy istnieje również zespół boisk Orlik, który znajduje się przy ZSP w Suchożebrach.