Lp.

Inwestycja   - opis

Lokalizacja

Wartość  ogółem

w tym dofinansowanie

1.

Budowa sali gimnastycznej z łącznikiem -zbiornik na ścieki

Krześlin

430 031 zł

100 000 zł dotacja celowa z Funduszu Rozwoju Kultury  Fizycznej

2.

Modernizacja kotłowni gazowej i instalacji i urządzeń C.O. i C.W użytkowa

Krześlin

 50 522 

 

3.

Termomodernizacja Szkoły Podstawowej .

Krześlin

 75 900 

56 306 zł dotacja celowa z Budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Samorządowego Instrumentu Wsparcia Rozwoju Mazowsza  komponent B – Mazowiecki Instrument Wsparcia Modernizacji Placówek Oświatowych

4.

Modernizacja drogi wewnętrznej.

Długość odc. 986 m. Szer. jezdni 5,5 m

Suchożebry

220 774 zł

30 000 zł dotacja celowa z Budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych  

5.

Remont drogi gminnej nr 361011W. Długość odcinka 1260 m. szer. jezdni  5 m

Sosna -Kozółki Wola Suchożebrska

345 886 zł

193 000 zł dotacja celowa z Budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Samorządowego Instrumentu Wsparcia Rozwoju Mazowsza  komponent C  - „Mazowiecki Instrument Wsparcia Wyrównywania Rozwoju Gminnej Infrastruktury Drogowej”

6.

Zakup samochodu dla OSP Podnieśno

Samochód  Volvo FI 4 x 2 R

Podnieśno

455 000 zł

102 000 zł dotacja celowa z Budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach  Programu OSP-2009

7.

Przebudowa drogi gminnej nr 361007W

Długość odc. 2130 m. szer. jezdni 5,3 m.

Borki Siedleckie.

Kownaciska

233 874 zł

 

8.

Wymiana okien w świetlicy wiejskiej z drewnianych na PCV – 21 szt

Brzozów

  15 000 zł