Rozbudowa (modernizacja) stacji wodociągowej w Krynicy

Główny zakres zadania: budowa dwóch zbiorników na wodę o poj. 150m3 każdy, zainstalowanie zestawu pompowego II stopnia, roboty remontowo -  budowlane budynku stacji.

Zadanie zostało zrealizowane w m-cach VII - XII 2008r.

Wartość inwestycji: 599 450 zł. 

Uzyskane dofinansowanie: 550 000zł - pożyczka cześciowo umarzalna z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

 

 Adaptacja pomieszczeń w budynku Szkoły w Suchożebrach do potrzeb funkcjonowania Przedszkola (roboty remontowo - budowlane)

Zakres rzeczowy zadania:  rozbiórka pieców, ścian działowych, budowa ścian działowych, okładziny stropów płytami, wymiana drzwi, remont sanitariatów, uzupelnienie tynków, zerwanie starych i położenie nowych wykładzin podlogowych, rozbiórka pokrycia dachowego i położenie nowego, uzupelnienie więźby dachowej, zbicie tynków i położenie nowych, elewacja budynku, rozebranie podłoża betonowego i wykonanie nowego, malowanie pomieszczeń, polożenie płytek glazurowych i płytek gres.

Zadanie zostało zrealizowane w m-cach VII - IX 2008r.

Wartość inwestycji: 190 501 zł. 

Uzyskane dofinansowanie: 70 000zł -  dotacja celowa z Budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Samorządowego Instrumentu Wsparcia Rozwoju Mazowsza  komponent B – Mazowiecki Instrument Wsparcia Modernizacji Placówek Oświatowych 

 

 Przebudowa drogi wewnetrznej w Krześlinie (odcinek o dł. 860mb)

Zadanie zostało zrealizowane w lipcu 2008r.

Wartość inwestycji: 205 643 zł. 

Zadanie zrealizowano ze środków własnych.

 

 Przebudowa drogi gminnej nr 361014W w Krynicy (odcinek o dł. 834mb)

Zakres rzeczowy zadania:   oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowej,     skropienie asfaltem nawierzchni drogowej, wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-  bitumiczną , położenie nawierzchni z mieszanki mineralno-bitumicznej 4 cm.

Długość  odcinka 834, 00  mb,    szerokość jezdni  5,5 mb.

Zadanie zostało zrealizowane w czerwcu 2008r.

Wartość inwestycji: 267 115 zł. 

Uzyskane dofinansowanie: 200 000zł -  dotacja celowa z Budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Samorządowego Instrumentu Wsparcia Rozwoju Mazowsza  komponent J  -   „Mazowiecki Instrument Wsparcia Potencjału Rozwojowego”

 

Przebudowa drogi gminnej nr 361001W w Wola Suchożebrska - Kopcie (odcinek o dł. 1800mb)

 

Zakres rzeczowy zadania :   oczyszczenie istniejącej podbudowy betonowej, skropienie asfaltem istniejącej podbudowy, wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno- bitumiczną, nawierzchnia z mieszanki mineralno-bitumicznej 4 cm.

Długość zrealizowanej drogi -   1800, 00  mb   szerokość jezdni  5,0 mb

 

Zadanie zostało zrealizowane w czerwcu 2008r.

Wartość inwestycji: 267 115 zł. 

 Uzyskane dofinansowanie: 200 000zł -  dotacja celowa z Budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Samorządowego Instrumentu Wsparcia Rozwoju Mazowsza  komponent C  - „Mazowiecki Instrument Wsparcia Wyrównywania Rozwoju Gminnej Infrastruktury Drogowej”

 

 

Budowa boiska wielofunkcyjnego –I etap realizacji

 

Zakres rzeczowy:   Boisko piłkarskie o powierzchni  6996 m2  ( roboty ziemne z niwelacją terenu, nawierzchnia z trawy żywej, montaż osprzętu.

Zadanie zostało zrealizowane w m-cach VI - IX 2008r.

Wartość inwestycji: 56 599 zł. 

Uzyskane dofinansowanie: 30 000zł -  dotacja celowa z Budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Samorządowego Instrumentu Wsparcia Rozwoju Mazowsza  komponent D – „Mazowiecki Instrument Wsparcia Rozwoju Infrastruktury Sportowej”

 

 Przebudowa ronda szkolnego przy Zespole Szkół Publicznych w Suchożebrach

 

Zakres rzeczowy: Wyrównanie terenu i wykonanie ronda z kostki brukowej (podbudowa betonowa, ustawienie krawężników 102 mb, ułożenie kostki 885,70 m2)

Zadanie zostało zrealizowane w sierpniu 2008r.

Wartość inwestycji: 84 933 zł. 

Zadanie zrealizowano ze środków własnych.

 

Przekrycie dachu sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Publicznych w Suchożebrach

 

Zakres rzeczowy: Usuniecie starego, uszkodzonego podczas wichury pokrycia dachowego oraz wykonanie nowego pokrycia z  płyt Styro 150 mm na powierzchni 639 m2.

Zadanie zostało zrealizowane w lipcu 2008r.

Wartość inwestycji: 119 163 zł. 

Zadanie zrealizowano ze środków własnych.

 

Zakup samochodu ratowniczo - gaśniczego Volvo F14x2R dla OSP Suchożebry

Zakres rzeczowy:   Boisko piłkarskie o powierzchni  6996 m2  ( roboty ziemne z niwelacją terenu, nawierzchnia z trawy żywej, montaż osprzętu.

Zadanie zostało zrealizowane we wrześniu 2008r.

Wartość inwestycji: 410 000 zł. 

Uzyskane dofinansowanie: 

- 120 000zł -  dotacja celowa z Budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Samorządowego Programu Wsparcia Ochotniczych Straży Pożarnych w Województwie Mazowieckim "OSP - 2008"

- 102 500zł - dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

 

 

Przebudowa drogi gminnej nr 361012W w Woli Suchożebrskiej 

 

  

Zakres rzeczowy: Wykonanie podbudowy betonowej na odcinku odł. 530 mb  

Zadanie zostało zrealizowane w listopadzie 2008r.

Wartość inwestycji: 27 500 zł. 

Zadanie zrealizowano ze środków własnych.

 

 

Wymiana lamp oświetlenia drogowego

Zakres rzeczowy:  Wymiana   260 lamp oświetlenia drogowego na terenie miejscowosci gm. Suchozebry, z istniejących żarowych na sodowe    wraz  z  punktami sterującymi oświetlenie polegająca na demontażu starych opraw oswietleniowych, skrzynek SON, wymianie wysięgników, montażu nowego asortymentu, przewodów zasilających, skrzynek SON.

Zadanie zostało zrealizowane w listopadzie 2008r.

Wartość inwestycji: 260 571 zł. 

Zadanie zrealizowano ze środków własnych

 

Utworzenie ogrodu dydaktycznego na terenie Zespołu Szkól Publicznych w Suchożebrach

 

Zakres zadania:

- Projekt ogrodu dydaktycznego przy ZSzP w Suchożebrach.

- Wykonanie nasadzeń w ogrodzie dydaktycznym na terenie ZSzP w Suchożebrach (w tym torf, kora, tabliczki informacyjne)W ramach zadania zostanie utworzonych 5 ogródków tematycznych w których zostanie zasadzonych 727szt drzew, krzewów i pnączy 83 gatunków.

- Założenie trawnika

- Warsztaty dla nauczycieli z zakresu edukacji ekologicznej

 

Zadanie zostało zrealizowane w m-cach XI - XII 2008r.

Wartość inwestycji: 41 401 zł

Uzyskane dofinansowanie: 20 000zł - dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.