L.p

Inwestycja - opis

  lokalizacja

Wartość

ogółem

W tym dofinansowanie

1.

 

Roboty remontowo – budowlane       w świetlicy wiejskiej

-dobudowa sanitariatów i części gospodarczej

-remont dachu i wymiana pokrycia

-wymiana drzwi i okien

Podnieśno

   85 000 zł

 

2.

 

Roboty remontowo – budolane         w Urzędzie Gminy

-budowa ściany działowej, tynki, malowanie, wymiana okien, posadzki z płytek gress

Suchożebry

   26 382 zł

 

3.

 

Wykonanie projektu budowlanego stacji wodociągowej „Krynica”

-projekt zbiorników na wodę

-projekt budowlano-technologiczny

-projekt instalacji elektrycznej

      Krynica 

   28 914 zł

 

4.

 

Budowa sali gimnastycznej                 z łącznikiem, zbiornik na ścieki

-projekt w branżach:

architektonicznej, budowlano- konstrukcyjnej, wodno-kanalizacyjnej

centralnego ogrzewania, zbiornik na ścieki

Krześlin

1711 032 zł

400000 zł

FRKF

5.

 

Przebudowa drogi wewnętrznej.       dł. 250,0 m. szerokość jezdni 5,0 m.

-ustawienie krawężników, wyrównanie istniejącej podbudowy,

nawierzchnia z masy mineralno - bitumicznej

Brzozów

  121 084 zł  

25000 zł Urząd Marszałkowski

6.

 

Roboty budowlano-remontowe          w szkole podstawowej

-ocieplenie wełną mineralną, tynk mineralny, malowanie elewacji

       Krynica

82 258 zł

39070 zł Urząd Marszałkowski

7.

 

Przebudowa drogi gminnej.

Dł. 500,0 m. szer. jezdni 5,0 m

wyrównanie istniejącej podbudowy, masa asfaltowo- bitumiczna

Wola Suchożebr. - Kopcie

147 925 zł

100000 zł Urząd Marszałkowski

8.

 

Wymiana stolarki okiennej                  z drewnianej na PCV w szkole podst.

-demontaż starych okien drewnianych

-montaż nowych okien,

-obróbki wewnętrzne i zewnętrzne

Krześlin

  31 999 zł  

 

9.

 

Wykonanie sieci wodociągowej (spinka).  Długość 3539,0 m

- sieć wodociągowa z PCV fi 160 mm

      Brzozów –

    Kownaciska             

234 169 zł

50000 zł Urząd Marszałkowski

180000 zł

WFOŚiGW

10.

 

Projekt przebudowy drogi gminnej    nr 361007W

droga długości 2180

Borki Siedleckie

- Kownaciska

  19 520 zł