l.p

Inwestycja - opis

Lokalizacja

Wartość ogółem

W tym dofinansowanie

1.

Przebudowa drogi powiatowej Suchożebry-Krynica. Dł 240 m. szer. jezdni 4,5 m.

Krynica

69 813 zł

34 950 zł

Zarząd

Powiatu

2.

Budowa oświetlenia drogowego.       6 szt. lamp oświetleniowych

Krześlin

Kownaciska

21 874 zł

 

3.

Przebudowa drogi gminnej.             Dł. 447 m. szer. jezdni 5,0 m

Sosna Kozółki

199 309 zł

 

4.

Przebudowa drogi gminnej i wewnętrznej. Dł. 651 m. szer. jezdni 4-5 m.

Stany Małe

183 112 zł

 

5.

Budowa sieci wodociągowej z przyłączami. Dł. 3500 m. ilość przyłączy 17

Nakory

Brzozów

Kownaciska

215 947 zł

100 000 zł

WFOŚiGW

6.

Przebudowa drogi gminnej.

Dł. 520 m. szer. jezdni 5,5 m.

Krynica

130 230 zl

55 000 zł Urząd

Marszałkowski

7.

Przebudowa dróg: gminnej –  dł 380 m. szer. jezdni 5,3 m.

i wewnętrznej – dł. 980 m. szer jezdni 5,3 m

Wola

Suchożebrska,

Suchożebry

ul. Kolejowa

104 406 zł