l.p

Inwestycja - opis

lokalizacja

Wartość ogółem

W tym dofinansowanie

1.

Wymiana okien – 39 szt. w Szkole Podstawowej

Borki Siedleckie

29 798 zł

13 500 zł

WFOŚiGW

2.

Budowa oświetlenia drogowego

38 szt. lamp oświetleniowych

Podnieśno, Wola

Suchożebrska, Suchożebry,

92 098 zł

 

3.

Budowa sieci wodociągowej            dł. 6540 m. z przyłączami dł. 2000 m. –40 szt. przyłączy

Stany Małe, Krynica, Suchożebry, Podnieśno

369 922 zł

100 000 zł

WFOŚiGW

4.

Roboty remontowe w świetlicy wiejskiej: wymiana pokrycia dachowego, ściany, posadzki, tynki, wymiana okien

Nakory

34 500 zł

 

5.

Przebudowa drogi gminnej               dł. 1625 m. szer. jezdni 5,0 m

Sosna Trojanki, Sosna Korabie

441 601 zł

35 000 zł

Urząd Marszałk.

6.

Rozbudowa kotłowni gazowej w Szkole Podstawowej

Suchożebry

42 500 zł

 

7.

Przebudowa dróg wewnętrznych:

Dł. 195 m. szer. jezdni 5.30 m.

Dł. 440 m. szer. jezdni 5,3 m.

 

Borki Siedleckie,

Nakory

   54 990 zł