l.p.

Inwestycja - opis

Lokalizacja

Wartość

ogółem

W tym

dofinansowanie

1.

Wyposażenie hali sportowej przy ZSP w sprzęt sportowy

Suchożebry

84 500 zł

 

2.

Roboty remontowe: budowa klatki schodowej, remont dachu, kominów w Szkole Podstawowej

Krynica

14 500 zł

 

3.

Roboty remontowe: wymiana okien  13 szt. w Urzędzie Gminy

Suchożebry

12 500 zł

12 000 zł

WFOŚiGW

4.

Przebudowa dróg gminnych:

Dł. 1357 m. szer. jezdni 5,3 m.

Dł. 804 m. szer. jezdni 5,3 m

 Krynica

Borki Siedleckie

 

197 186 zł

70 000 zł

Urząd Marszałkowski

5.

Przebudowa dróg wewnętrznych:

Dł. 900 m szer. jezdni 5,3 m.

Dł. 1657 m. szer. jezdni 5,3 m.

Krześlin

Wola Suchożebrska

178 990 zł

 

6.       

budowa chodnika dla pieszych przy drodze powiatowej i Urzędzie Gminy

Suchożebry

69 000 zl