l.p.

Inwestycja - opis

   lokalizacja

   Wartość    

    Ogółem

      W tym dofinansowanie

1.

Budowa hali sportowej przy ZSP

Pow.zab.-1050 m2 pow.użt.-1153 m2

Kubatura – 8453 m3

    Suchożebry

1 375 000 zł

    450 000 zł

Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu

2.

Budowa oświetlenia drogowego

Dł. 400 m.  10 lamp oświetleniowych

     Podnieśno

   19 750 zl

 

3.

Przebudowa drogi powiatowej Suchożebry-Mordy. Dł. 464 m. szer. jezdni 5,5 m

    Kownaciska

  278 000 zł

      75 000 zł

      Zarząd

     Powiatu

4.

Budowa oświetlenia drogowego:

12 lamp oświetleniowych

    Suchożebry,

Wola Suchożebrska

    39 590 zł

 

5.

Przebudowa drogi gminnej:

Dł. 627 m. szer. jezdni 5,3 m

Przebudowa drogi wewnętrznej;

Dł. 436 m. szer. jezdni 5,3 m

Sosna Trojanki-

 Sosna Korabie

 

      Krześlin

 

 

    64 310 zl

 

     30 000 zł

       

Urząd

 Marszałkowski

6.

Przebudowa drogi wewnętrznej;

Dł. 894 m. szer. jezdni 5,3 m

     Suchożebry

     ul. Sadowa

    62 580 zł