l.p.

Inwestycja - opis

lokalizacja

Wartość    ogółem

W tym dofinansowanie

1.

Przebudowa drogi powiatowej Suchożebry-Mordy. Dł.odc. 550 m. Szer. jezdni 5,5 m.

Przygody

267 500 zł.

200 000 zł.

Zarząd Powiatu

2.

Wykonanie kotłowni olejowej + centralne ogrzewanie w Szkole Podstawowej.

Krynica

35 650 zł

15 000 zł

WFOŚiGW

 

3.

Budowa łącznika w Szkole Podst.

Pow.zab.-228 m2 pow. Użyt.-186 m2

Kubatura –625 m2

Krześlin

169 000 zł

21 000 zł

Integracja

Europejska

4.

Budowa chodnika dla pieszych.      Dł. 1280 m   oświetlenie 33 lamp

Suchożebry, Wola Suchożebrska.

326 000 zł

158 000 zł

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

5.

Budowa oświetlenia drogowego.Dł. 500 m. 10 lamp oswietleniowych

Suchożebry, Wola Suchożebrska.

28 500 zł

28 500 zł

Urząd Wojewódzki.

6.

Przebudowa dróg gminnych:

Dług. 1000 m szer. jezdni 5,30 m.

Dług. 300 m. szer. jezdni 5,30 m.

Dług. 300 m. szer. jezdni 5,30 m.

Sosna Kozółki-

Sosna Korabie

Kownaciska

Brzozów

117 521 zł

45 000 zł

Urząd

Marszałkowski