Informacja dla mieszkańców dotycząca możliwości pozyskania dofinansowania na wymianę źródła ciepła.

 (link otworzy duże zdjęcie)

Wójt Gminy Suchożebry informuje, iż Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zamieścił na swojej stronie następujący komunikat:

„W ramach działań podejmowanych na rzecz poprawy, jakości powietrza przygotowywany jest ogólnokrajowy program „Czyste Powietrze”, który realizowany będzie w szczególności przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we współpracy z wojewódzkimi funduszami. W związku z powyższym Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie informuje, iż oferta skierowana do osób fizycznych zostanie przedstawiona do końca II kwartału 2018 roku.

Przewiduje się, iż zakres dofinansowania przedsięwzięć w formie pożyczek i dotacji, realizowanych przez osoby fizyczne, obejmie kompleksową termomodernizację budynków (w tym wymianę źródeł ciepła, mikroinstalacje odnawialnych źródeł energii). Szczegółowe zasady naboru wniosków o  dofinansowanie wraz z drukami zostaną z wyprzedzeniem zamieszczone na stronie internetowej Funduszu, przed ogłoszeniem naboru wniosków."

Więcej informacji, można uzyskać na stronie internetowej WFOŚiGW: http://www.wfosigw.pl/strefa-beneficjenta/programy2018/OF  bądź w Wydziale Zamiejscowym w Siedlcach, ul. Asłanowicza 18, 08-110 Siedlce, tel. (25) 640 43 60, fax  (25) 640 43 65

Opublikowano: 30 marca 2018 13:12

Kategoria: Aktualności

Wyświetleń: 701