Zarząd Województwa Mazowieckiego zaprasza do współtworzenia Programu współpracy na 2019 rok

Pełnomocnik Marszałka Województwa Mazowieckiego ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi, w imieniu Zarządu Województwa Mazowieckiego, zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do udziału w pracach nad przygotowaniem projektu Rocznego programu współpracy Województwa Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi na 2019 rok, najważniejszego dokumentu wpływającego na zakres współpracy Samorządu Województwa Mazowieckiego z sektorem pozarządowym.

Termin składania uwag i propozycji do projektu to 6 lipca br.

 

Formularz uwag oraz szczegóły dot. tworzenia programu zamieszczono w załącznikach.

Opublikowano: 26 czerwca 2018 10:04

Kategoria: Aktualności

Źródło: BIP - Suchożebry

Załączniki:

zaproszenie_do_wspolpracy.doc [38 KB]

formularz_program_2019.docx [17.99 KB]

Wyświetleń: 188