Konsultacje Programu współpracy Gminy Suchożebry z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, działającymi na jej terenie na rok 2019


Wójt Gminy Suchożebry

Ogłasza konsultacje z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi
w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

 

Przedmiot konsultacji:

Program współpracy Gminy Suchożebry z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności  pożytku publicznego i o wolontariacie, działającymi na jej terenie na rok 2019, zwany dalej Programem.

 

Czas konsultacji: 

od 15 października do 31 października 2018 r.

 

Forma Konsultacji:

zamieszczenie projektu Programu na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Suchożebry. 
Opinie i wnioski do Programu należy zgłaszać pisemnie wg załączonego formularza do Urzędu Gminy w Suchożebrach ul. A. Ogińskiej 11, 08-125 Suchożebry p. 19 lub mailowo na adres msopinska@suchozebry.pl w terminie do: 31 października 2018 r.

 

Załączniki:

  1. Projekt programu
  2. Formularz konsultacji

 

Uzasadnienie:

Zgodnie z art. 5a ust.1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2018 r. poz. 450 t.j.),) roczny program współpracy jest uchwalany po konsultacjach z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ww. ustawy. Konsultacje przeprowadza się wg zasad określonych w uchwale nr XXVIII/178/2010 Rady Gminy Suchożebry z dnia 23 sierpnia 2010 roku.

 

Wójt Gminy Suchożebry

/-/ Jacek Świrski

Opublikowano: 15 października 2018 09:29

Kategoria: Aktualności

Źródło: BIP - Suchożebry

Załączniki:

Projekt Programu współpracy [137.78 KB]

Formularz konsultacji [98.27 KB]

Wyświetleń: 268