II sesja Rady Gminy Suchożebry

Transmisja z obrad II sesji cz. 1

Transmisja z obrad II sesji cz. 2

Nagranie z obrad w serwisie YouTube 

 


Wykazy głosowania poszczególnych uchwał w załącznikach poniżej.

 

Zapraszam na obrady II sesji zwyczajnej Rady Gminy Suchożebry,  która odbędzie się w dniu  7 grudnia 2018 roku (piątek) o  godz. 10.00  w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Suchożebry.

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Wnioski do porządku obrad.
 3. Zgłaszanie uwag do protokołu z I sesji Rady Gminy Suchożebry.
 4. Informacja Wójta Gminy Suchożebry na temat realizacji zadań między sesjami.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie powołania składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Suchożebry.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej  Rady Gminy Suchożebry.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie składu osobowego stałych komisji Rady Gminy Suchożebry.
 8. Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Suchożebry.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie dowozu dzieci do przedszkoli i szkół z terenu gminy Suchożebry.
 10. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Suchożebry oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Suchożebry na lata 2018-2022.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie  zmian w budżecie gminy na rok 2018.
 13. Interpelacje i zapytania radnych.
 14. Wolne wnioski i informacje różne.
 15. Zamknięcie obrad II sesji Rady Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy 

/-/ Bogdan Wysocki

Opublikowano: 30 listopada 2018 09:02

Kategoria: Aktualności

Źródło: BIP - Suchożebry

Załączniki:

Wykaz głosowania - uchwała w sprawie powołania składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Suchożebry [224.32 KB]

Wykaz głosowania - uchwała w sprawie powołania Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Suchożebry. [229.16 KB]

Wykaz głosowania - uchwała w sprawie składu osobowego stałych komisji Rady Gminy Suchożebry [225.31 KB]

Wykaz głosowania - uchwała w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Suchożebry. [226.06 KB]

Wykaz głosowania - uchwała w sprawie dowozu dzieci do szkół z terenu gminy Suchożebry. [225.71 KB]

Wykaz głosowania - uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Suchożebry oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków. [226.44 KB]

Wykaz głosowania - uchwała w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Suchożebry na lata 2018-2022. [230.37 KB]

Wykaz głosowania - uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2018 [228.22 KB]

Wyświetleń: 1015