Terminy przeprowadzenia naboru do klasy I szkoły podstawowej na rok szkolny 2019/2020


1. Do klasy I publicznej szkoły podstawowej, której ustalono obwód, dzieci i młodzież zamieszkałe w tym obwodzie przyjmuje się z urzędu.

 

2. Kandydaci zamieszkali poza obwodem publicznej szkoły podstawowej mogą być przyjęci do klasy I po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli dana publiczna szkoła podstawowa nadal dysponuje wolnymi miejscami. Terminy postępowania rekrutacyjnego oraz kryteria brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym określa Zarządzenie Nr 4/2019 Wójta Gminy Suchożebry z dnia 14 stycznia 2019r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2019/2020 do klasy I publicznych szkół podstawowych oraz podania do publicznej wiadomości kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

Opublikowano: 16 stycznia 2019 10:33

Kategoria: Aktualności

Źródło: BIP - Suchożebry

Załączniki:

Zarządzenie Nr 4/2019 Wójta Gminy Suchożebry [140.9 KB]

uchwała nr XXII/177/2017 Rady Gminy Suchożebry [93.53 KB]

Wyświetleń: 325