Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Suchożebry w 2019 roku.

Wójt Gminy Suchożebry informuje, że dnia 30 sierpnia 2019 r. Zarządzeniem Nr 56/2019 ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Suchożebry w 2019 roku w zakresie:

  1. kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
  2. wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu,
  3. nauki, edukacji, oświaty i wychowania,
  4. porządku i bezpieczeństwa publicznego,
  5. pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób,
  6. działalności na rzecz osób niepełnosprawnych.

Treść zarządzenia wraz z regulaminem otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Suchożebry w 2019 r., oraz wzorami druków w załaczniku. 

Opublikowano: 30 sierpnia 2019 11:16

Kategoria: Aktualności

Źródło: BIP - Suchożebry

Załączniki:

Zarządzenie Nr 56/2019 Wójta Gminy Suchożebry z dnia 30 sierpnia 2019 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Suchożebry w 2019 roku. [769.29 KB]

edytowalna wersja wzoru oferty realizacji zadania publicznego [51.97 KB]

edytowalna wersja wzoru umowy o realizację zadania publicznego [57.03 KB]

edytowalna wersja wzoru sprawozdania z realizacji zadania publicznego [35.99 KB]

Wyświetleń: 261