Nabór kandydatów na członków komisji konkursowej opiniującej oferty na realizację zadań publicznych Gminy Suchożebry w 2019 roku.

 

Wójt Gminy Suchożebry ogłasza nabór kandydatów na członków komisji konkursowej do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych w 2019 r. w zakresie:

1)      kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,

2)      wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu,

3)      nauki, edukacji, oświaty i wychowania,

4)      porządku i bezpieczeństwa publicznego,

5)      pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób,

6)      działalności na rzecz osób niepełnosprawnych.

 

Zgłoszenia przyjmowane są w terminie do 13 września 2019 r. roku w Urzędzie Gminy Suchożebry przy ul. A. Ogińskiej 11, 08-125 Suchożebry.

 

Pełna treść ogłoszenia wraz z formularzem zgłoszeń zawarta jest w załączniku.

 

Opublikowano: 30 sierpnia 2019 11:27

Kategoria: Aktualności

Źródło: BIP - Suchożebry

Załączniki:

Ogłoszenie Wójta Gminy Suchożebry o naborze na członków komisji konkursowej [294.33 KB]

edytowalna wersja formularza zgłoszeniowego [17.34 KB]

Wyświetleń: 290