Zebranie wiejskie w miejscowości Podnieśno

W związku z Zarządzeniem Nr 7/2020 Wójta Gminy Suchożebry z dnia 5 lutego 2020 r. w sprawie zwołania zebrania wiejskiego w celu przyjęcia rezygnacji sołtysa z pełnionej funkcji

z a w i a d a m i a m,

 że w dniu 12 lutego 2020 r.  (środa) o godz. 16.00  w świetlicy wiejskiej w Podnieśnie odbędzie się Zebranie Wiejskie mieszkańców wsi Podnieśno w celu przyjęcia rezygnacji sołtysa z pełnionej funkcji.

 

Do ważności uchwały niezbędna jest obecność co najmniej 1/10 mieszkańców sołectwa posiadających czynne prawo wyborcze do rady gminy.

 

W przypadku braku quorum zebranie odbędzie się w II terminie, w tym samym dniu i miejscu o godz. 16.30.

 

Uprzejmie proszę o obecność wszystkich mieszkańców wsi uprawnionych do udziału w głosowaniu.

 

Suchożebry, dnia 5 lutego 2020 r.

 

Wójt Gminy

/-/ Krzysztof Bujalski

Opublikowano: 05 lutego 2020 16:12

Kategoria: Aktualności

Źródło: BIP - Suchożebry

Wyświetleń: 359