Kategorie
Aktualności

Konkurs plastyczny “Biblioteka moich marzeń”

KONKURS PLASTYCZNY  z okazji Tygodnia Bibliotek i Dnia Bibliotekarza pt. „Biblioteka moich marzeń”

Gminna Biblioteka Publiczna w Krześlinie

zaprasza do udziału w konkursie plastycznym uczniów szkół podstawowych i średnich z gminy Suchożebry będących Czytelnikami naszej biblioteki. W konkursie również mogą wziąć udział uczniowie innych szkół. Warunek podstawowy – uczestnik konkursu musi być Czytelnikiem naszej biblioteki i mieszkać na terenie gminy.

 

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO

  1. „Biblioteka moich marzeń”

przeprowadzony zostanie w dwóch kategoriach wiekowych:

kategoria I – dzieci z oddziałów przedszkolnych i uczniowie klas I-III

kategoria II – uczniowie klas IV-VIII

kategoria III – uczniowie szkół średnich

ORGANIZATOR:

Gminna Biblioteka Publiczna w Krześlinie

CELE KONKURSU:

-promocja biblioteki

– Promocja czytelnictwa;

– Rozbudzanie i kształtowanie wyobraźni uczniów poprzez tworzenie prac plastycznych;

– Rozwijanie zainteresowań, umiejętności plastycznych i kreatywności;

– Możliwość zaprezentowania oraz popularyzowania własnej twórczości;

– Utrwalanie wizerunku Biblioteki jako miejsca przyjaznego dzieciom i młodzieży.

ZASADY UCZESTNICTWA:

– Prace należy opatrzyć metryczką umieszczoną na odwrocie, zawierającą: imię i nazwisko autora, klasę oraz szkołę;

– Do prac należy dołączyć zgodę na przetwarzanie danych osobowych

– Prace nie podlegają zwrotowi;

– Prace niezgodne z regulaminem nie będą oceniane.

TECHNIKA WYKONANIA I FORMA PRAC:

– Przedmiotem konkursu jest wykonanie pracy plastycznej pt. „Biblioteka moich marzeń” w formacie A3;

– Prace mogą być wykonane dowolną techniką plastyczną (rysunek, malunek, wyklejanka i inne formy płaskie);

TERMIN ODDAWANIA PRAC:

Prace należy złożyć w terminie do 15 maja 2021 do Gminnej Biblioteki Publicznej w Krześlinie z zachowaniem zasad reżimu sanitarnego.

NAGRODY:

Przewidziane są trzy nagrody główne oraz wyróżnienia. Laureaci konkursu otrzymają dyplomy oraz nagrody rzeczowe.

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU:

– Dostarczone prace będą oceniane przez Komisję Konkursową powołaną przez Organizatora;

– Wyniki konkursu zostaną ogłoszone do 25 maja na profilu fb biblioteki i stronie internetowej gminy Suchożebry.

 

Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją regulaminu.

 

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

 

 

Używamy pliki Cookies.
Jak wykorzystujemy Cookies    Informacje o cookies
ROZUMIEM