Kategorie
Aktualności

Ogłoszenie o szacowaniu szkód w uprawach

OGŁOSZENIE

W związku z wystąpieniem szkód w uprawach rolnych na terenie Gminy Suchożebry w wyniku gradu w dniu 13 lipca 2021r. informuje się o możliwości składania wniosków o szacowanie szkód w uprawach.

Wnioski należy składać w terminie do  dnia 30 lipca 2021 r. w siedzibie Urzędu Gminy Suchożebry.

Wniosek o szacowanie szkód powstałych w wyniku niekorzystnego zjawiska atmosferycznego dostępny jest w siedzibie Urzędu Gminy Mokobody, na stronie internetowej Gminy Suchożebry oraz Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego – Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego.

Do wniosku należy dołączyć:

– kopię wniosku o przyznanie płatności bezpośrednich.

Wniosek o oszacowanie szkód.

 

Wójt Gminy Suchożebry

/-/ Krzysztof Bujalski

Używamy pliki Cookies.
Jak wykorzystujemy Cookies    Informacje o cookies
ROZUMIEM