Kategorie
Aktualności

Informacja z III Sesji Rady Gminy Suchożebry

INFORMACJA Z III SESJI RADY GMINY SUCHOŻEBRY

Na III Sesji Rady Gminy Suchożebry w dniu 27 czerwca 2024 r. podjęto następujące uchwały:

 1. Uchwała Nr III/15/2024 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Suchożebry wotum zaufania.
 2. Uchwała Nr III/16/2024 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminy Suchożebry oraz sprawozdania z wykonania budżetu za 2023 rok.
 3. Uchwała Nr III/17/2024 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Suchożebry absolutorium
  z wykonania budżetu Gminy Suchożebry za 2023 rok.
 4. Uchwała Nr III/18/2024 w sprawie likwidacji Punktu Przedszkolnego w Krynicy.
 5. Uchwała Nr III/19/2024 w sprawie uchwalenia zasad i trybu korzystania ze świetlic wiejskich na terenie Gminy Suchożebry.
 6. Uchwała Nr III/20/2024 w sprawie zmian w budżecie Gminy Suchożebry na 2024 rok.
 7. Uchwała Nr III/21/2024 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Suchożebry na lata 2024-2030.
 8. Uchwała Nr III/22/2024 zmieniająca uchwałę Nr LXI/446/2023 Rady Gminy Suchożebry z dnia 28 grudnia 22023 r. w sprawie udzielenia dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.
 9. Uchwała Nr III/23/2024 zmieniająca uchwałę Nr II/3/2024 Rady Gminy Suchożebry z dnia 24 maja 2024 r. w sprawie powołana składów osobowych stałych Komisji Rady Gminy Suchożebry.
Używamy plików Cookies.
Jak wykorzystujemy Cookies    Informacje o cookies
ROZUMIEM