Projekt "Sieć na kulturę" LOGO
Kategorie
Aktualności

Nabór na stanowisko Instruktor w Gminnym Ośrodku Kultury w Suchożebrach

OGŁOSZENIE

 

Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Suchożebrach ogłasza nabór kandydata na stanowisko INSTRUKTOR

 

Nazwa i adres jednostki zatrudniającej:

Gminny Ośrodek Kultury, ul. Siedlecka 6A, 08-125 Suchożebry

 

Określenie stanowiska:  Instruktor

Wymiar czasu pracy: 1 etat – praca na zastępstwo

 

Wymagania konieczne:

 • Wykształcenie wyższe,
 • Obywatelstwo państwa członkowskiego UE, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego EFTA
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz pełna zdolność korzystania z praw publicznych,
 • niekaralność
 • nieposzlakowana opinia,
 • umiejętność pracy zespołowej,
 • umiejętności organizatorskie,
 • umiejętność prowadzenia zajęć z grupami dzieci, młodzieży i dorosłych,
 • kreatywność, łatwość nawiązywania kontaktów interpersonalnych,
 • umiejętność współpracy ze społecznością lokalną,
 • odpowiedzialność i wysoki stopień zaangażowania w pracę,
 • dyspozycyjność (praca także w weekendy)
 • wysoka kultura osobista,
 • bardzo dobra znajomość obsługi programów pakietu MS Office i urządzeń biurowych,
 • prawo jazdy kat. B,

 

Wymagania pożądane:

–    ukończone studia lub kursy pedagogiczne, administracyjne,

 • zaświadczenia o odbyciu kursów, szkoleń, warsztatów związanych z animacją kulturalną,

–     znajomość języka angielskiego na poziomie komunikacyjnym,

 

Ogólny zakres obowiązków:

 

 • inspirowanie i współorganizowanie imprez kulturalnych,
 • organizacja różnorodnych form pracy z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi,
 • organizacja konkursów, przeglądów itp,
 • współpraca z placówkami kulturalno-oświatowymi z terenu gminy i powiatu,
 • dbanie o estetyczny wygląd pomieszczeń GOK,
 • prowadzenie sekcji zainteresowań,
 • inspirowanie i koordynowanie przedsięwzięć w zakresie rozwoju sztuki ludowej,
 • uczestnictwo w seminariach, kursach, szkoleniach,
 • praca w godzinach popołudniowych i weekendy,
 • wykonywanie innych prac zleconych przez przełożonego.

 

Wymagane dokumenty:

 • list motywacyjny z uzasadnieniem przystąpienia do naboru,
 • życiorys zawodowy z opisem przebiegu pracy,
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie,
 • oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym podjąć prace na wymienionym stanowisku,

 

Informacje dodatkowe:

 • Informacje na temat naboru na stanowisko można uzyskać pod nr tel. 501 878 999
 • Dokumenty należy składać do dnia 14.05.2021r. do godziny 00 osobiście po wcześniejszym telefonicznym umówieniu z pracownikiem oraz drogą pocztową na adres: Gminny Ośrodek Kultury w Suchożebrach, ul. Siedlecka 6A, 08-125 Suchożebry z dopiskiem „Nabór na stanowisko Instruktor” Postępowanie rekrutacyjne zostanie zakończone dnia 19.05.2021r.
 • O wyborze kandydata poinformujemy telefonicznie.
 • Nadesłane dokumenty rekrutacyjne niewybranych kandydatów zostaną zniszczone komisyjnie w przeciągu 1 miesiąca od zakończenia postępowania rekrutacyjnego.

 

 

Suchożebry, dnia 19.04.2021 r.                                                        /-/ Dorota Todorska

 

 

Używamy pliki Cookies.
Jak wykorzystujemy Cookies    Informacje o cookies
ROZUMIEM