Kategorie
Aktualności

Otwarcie stacji uzdatniania wody

Wójt Gminy Suchożebry, Pan Krzysztof Bujalski, na zaproszenie Wójt Gminy Mokobody, Pani Iwony Księżopolskiej, wziął udział w uroczystym otwarciu stacji uzdatniania wody w miejscowości Świniary.

 

 

Całkowity koszt inwestycji pn. „Przebudowa ujęcia wody podziemnej o zdolności poboru do Q=50m3/h, budowa budynku technologicznego SUW, budowa zbiorników technologicznych zewnętrznych, sieci technologicznych              i energetycznych placu technologicznego w Świniarach oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków                w miejscowości Jeruzale na terenie Gminy Mokobody” wyniósł  3 044 925,00 zł, z czego 1 883 557,10 zł zostało dofinansowane w ramach operacji „Gospodarka wodno-ściekowa w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”.

 

Używamy pliki Cookies.
Jak wykorzystujemy Cookies    Informacje o cookies
ROZUMIEM