Kategorie
Aktualności

Projekt pt. Młodzieżowa akcja na rzecz środowiska

Projekt pt. Młodzieżowa akcja na rzecz środowiska

 

 

 1. Miejsce realizacji

Projekt lokalny – szkoły w: Przesmykach, Paprotni, Suchożebrach, Pruszynie, Hołubli i Krześlinie

 1. Krótki opis projektu

Projekt ma na celu zaangażowanie młodzieży w akcję na rzecz ochrony ekosystemu lasu i łąki na obszarze wiejskim. Akcję zrealizujemy w sześciu małych miejscowościach powiatu siedleckiego. Inicjatorem działań będzie grupa 80-100 uczniów z sześciu klas szóstych (13-14 lat). Każda klasa stworzy film będący kampanią społeczną skierowaną do dorosłych mieszkańców wsi. Młodzież poprowadzi również zajęcia uświadamiające dla dzieci przedszkolnych i tych z zerówki oraz weźmie udział w szkoleniach, które rozwiną jej kompetencje miękkie, kreatywność i wyobraźnię. Doraźnym efektem projektu będzie mniejsza ilość śmieci w okolicy, a długofalowym – większe zaangażowanie Młodych w akcje społeczne oraz podniesienie świadomości ekologicznej mieszkańców sześciu miejscowości powiatu siedleckiego.

 1. Planowane działania

Nasz projekt ma dwa priorytetowe cele:
– angaż̇ Młodzieży w akcję społeczną, jej wszechstronny rozwój oraz pokazanie, że szkoła może być́ naprawdę̨ fajna,
– ochrona ekosystemu lasu na wsi.
Oba cele są̨ równie istotne.

Działania w projekcie:

 1. Spotkanie koordynatora projektu z klasami siódmymi w sześciu miejscowościach.
  a) Opis potrzeby realizacji projektu oraz poszczególnych jego etapów. Zaangażowanie uczniów w akcję. Przedstawienie harmonogramu wydarzeń.
  b) Nadanie funkcji każdemu uczniowi (lider grupy dokonujący ostatecznych decyzji, zastępca lidera, rzecznik prasowy, tik tok master, fotograf, lider spotkania z przedszkolakami, reżyser etiudy filmowej). Każda osoba wybierze sobie funkcję, za którą będzie odpowiedzialna przed resztą klasy podczas trwania projektu.
  c) Zebranie zgód RODO od rodziców uczniów biorących udział w projekcie (zgody RODO pozwolą nam na publikację wizerunku dzieci na stronie Fundacji Śmiałka i na stronie grantodawcy). 01.02-04.05.2021
 2. Debata oksfordzka w klasie. Do debaty uczniów i nauczycieli przygotuje Fundacja “Projekty Edukacyjne”, która tworzy Poznańską Ligę Debat. Odbędzie się 8-godzinne szkolenie 12 pedagogów oraz 6 szkoleń po 6 godzin dla 6 klas siódmych. Nauczyciele zdobędą kompetencje, które pozwolą im na samodzielną organizację debat w szkole. Młodzież będzie toczyć dyskusję nad kwestią wywozu śmieci do lasu. 01.03-30.06.2021
 3. Lekcja w przedszkolu. Młodzież uda się do swojego lokalnego przedszkola (w każdej miejscowości jest tylko jedno), aby nauczyć maluszki, jak dbać o środowisko. Zajęcia potrwają max. 1,5 h, będą zawierały zabawę oraz grę jako narzędzie nauki. Maluchy są wyszczególnioną grupą docelową projektu, gdyż zaczynają przyswajać normy społeczne oraz świadomie i krytycznie kształtować swoje postawy. Są podatne na naukę i eksplorację otoczenia. W każdym przedszkolu mamy około 40 dzieci. Plan zajęć:
  a) Wprowadzenie do tematu.
  b) Zabawa integracyjna.
  c) Gra lub praca plastyczna dotycząca środowiska.
  d) Zaprezentowanie dzieł dzieci i dyskusja podsumowująca. 01.06-01.11.2021
 4. Akcja sprzątania okolicznego lasu i łąki przy udziale młodzieży oraz ich rodzin. Akcję poprowadzi Grupa Ekologiczna z Siedlec, która jest ekspertem środowiska i jego zasobów w tamtej okolicy. Na akcję zostaną zaproszeni:
  – przedstawiciel gminy, najchętniej Wójt,
  – przedstawiciel lokalnego oddziału Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska,
  – przedstawiciel Lasów Państwowych,
  – ksiądz z pobliskiej parafii (osoby duchowne stanowią autorytet na wsi, więc chcemy je zaangażować w nasze działania),
  – lokalne media.
  Zaproszenia wyślemy za pomocą poczty email. 01.04-01.07.2021
 5. Warsztat kompetencji miękkich w sześciu klasach siódmych – szkolenie eksperckie z zakresu: integracji i komunikacji w klasie oraz podstaw wystąpień publicznych. Szkolenie potrwa około 5h w każdej szkole. Poprowadzi je osoba z zewnątrz. Trudno uwierzyć w to, że szkolenie automatycznie wyposaży dzieci w pożądane cechy, ale może wskazać drogę, którą należy pożądać. Spotkanie pokaże nastolatkom, że pomimo różnic, mogą stanowić silną grupę i świetnie ze sobą współpracować. Na szkoleniu będziemy też przekonywać naszych podopiecznych do zabierania głosu na forum i utwierdzać ich w przekonaniu, że każda opinia jest cenna. 01.09.2021-02.01.2022
 6. Warsztat: „Jak przeprowadzić udaną kampanię społeczną i sprawdzić jej skuteczność?” poprowadzony przez naszą wolontariuszkę – Agatę Puchałę mającą doświadczenie w reklamie i PR, pedagożkę i edukatorkę. Agata opowie o tym, czym jest kampania społeczna, wyświetli przykłady fantastycznych kampanii oraz opowie o tym, jak sprawdzić ich efektywność. 01.09.2021-02.01.2022
 7. Warsztaty teledyskowe dla młodzieży – “Jak kręcić dobre filmy telefonem komórkowym?” poprowadzone przez specjalistę z branży filmowej. Merytoryczne zajęcia pełne praktycznej wiedzy, o których marzy każdy przedstawiciel pokolenia Post-Millennials. Szkolenie zrealizuje osoba z zewnątrz. 01.09.2021-02.01.2022
 8. Praca nad etiudą filmową dla społeczności lokalnej. Potrwa dziesięć miesięcy, a jej głównym rezultatem będzie 6 krótkich film – kampanii społecznych (manifestów) na rzecz środowiska lokalnego. Jako koordynatorka projektu pomogę w przygotowaniu filmów i ich montażu. Mam ukończone szkolenie z programu do obróbki filmów – Da Vinci Resolve. 01.02.2021-02.01.2022
 9. Zamknięcie projektu. W każdej szkole zorganizujemy małą konferencję, na którą zaprosimy: przedstawiciela urzędu gminy, księdza z parafii, przedstawiciela zamiejscowego Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska, przedstawiciela Lasów Państwowych, rodziców, nauczycieli i uczniów, aby wyświetlić film nakręcony przez młodzież i wysłuchać jej wrażeń po realizacji projektu. Młodzieży wręczymy pamiątkowe certyfikaty. Filmy zostaną udostępnione na stronach gmin, szkół, w lokalnych mediach. Na wszystkie konferencje przygotujemy wegetariański catering z produktów lokalnych rolników. Talerzyki, sztućce oraz kubki będą papierowe/tekturowe. Gości namówimy do przyjechania transportem publicznym lub zorganizowania car poolingu (szkoły znajdują się w bliskiej odległości od przystanków autobusowych). Każdej szkole zakupimy dzbanek z wymiennym filtrem, aby można było serwować wodę z kranu. Zaopatrzymy się również w kawę i herbatę ze znakiem fair trade. 02.01-30.04.2022
 10. Ewaluacja uczestników projektu – naszej Młodzieży. Czy projekt wzmocnił ich kompetencje personalne i społeczne? Co zyskali dzięki projektowi? Co należałoby poprawić? Ankiety elektroniczne. 02.01-30.04.2022
 11. Ewaluacja odbiorców kampanii społecznej. Przeprowadzenie ankiet wśród losowej grupy mieszkańców wsi. Czy kampania spowodowała zmianę w społeczeństwie? Ankiety papierowe i elektroniczne. 02.01-30.04.2022
 12. Rozliczenie projektu. Po 30.04.2022 r.

Działania informacyjne, promocyjne i komunikacyjne projektu:

 1. Opublikowanie 3 plakatów na stronie internetowej Fundacji Śmiałka:
  a) Plakat przed rozpoczęciem działań projektowych: na plakacie pojawi się hasło: #Czas #Młodzieży i logo Active Citizens Fund oraz logo Fundacji Śmiałka, a także numer telefonu, pod którym można uzyskać więcej informacji na temat planowanej akcji. Pod plakatem idea i opis programu, informacje o grantodawcy itp.,
  b) Plakat w trakcie działań z listą zrealizowanych i planowanych przedsięwzięć,
  c) Plakat na zakończenie działań z wyraźnym apelem do mieszkańców o obejrzenie kampanii społecznej przygotowanej przez “ich” Młodzież.
 2. Opublikowanie plakatów na stronach szkół-beneficjentów i gmin.
 3. Opublikowanie plakatów na Facebooku i TikToku Fundacji Śmiałka.
 4. Prośba o objęcie projektu patronatem merytorycznym przez WFOŚ i Lasy Państwowe.
 5. Prośba o objęcie projektu patronatem merytorycznym przez ngo.pl.
 6. Kontakt ze wszystkimi lokalnymi mediami (do tej pory współpracowaliśmy z Telewizją Regionalną, Radio dla Ciebie Siedlce i Radio Eska Siedlce). Chcielibyśmy również napisać do portali internetowych takich jak: zyciesiedleckie.pl, radiopodlasie.pl, tygodniksiedlecki.com, podlasie24.pl itp. Media zaprosimy na Akcję Sprzątania Lasów i Konferencje Ewaluacyjne.
 7. Regularne publikowanie informacji o wszystkich akcjach, szkoleniach, debatach realizowanych w ramach projektu na stronie internetowej, Facebooku i TikToku Fundacji Śmiałka.
 8. Publikacja 15 artykułów o tematyce środowiskowej na blogu Fundacji Śmiałka. Nasze artykuły są apolityczne, opiniotwórcze, posiadają bibliografię, pobrane legalnie i z poszanowaniem praw autorskich grafiki, są w dwóch językach – polskim i angielskim. Artykuły podejmą kwestie takie jak: zmiany klimatyczne, segregacja odpadów, po co nam recykling i upcykling itp. Każdy tekst jesteśmy gotowi przesłać do akceptacji grantodawcy. Chcielibyśmy promować je na Facebooku, aby dotrzeć do większej grupy odbiorców.

Powyższe działania (poza akcją sprzątania lasów, konferencjami ewaluacyjnymi i szkoleniami z kompetencji miękkich) mogą być zrealizowane zdalnie, jeśli pandemia Covid 19 uniemożliwi nam spotkania twarzą w twarz w grupie szkolnej. Na pewno wymagającym byłoby zorganizowanie tak wielu szkoleń przez Internet, ale udałoby się tego dokonać. Nauka zdalna jest spłaszczeniem edukacji i nie jesteśmy zwolennikami tej formy prowadzenia zajęć, ponieważ interakcja pomiędzy uczestnikami zgromadzenia jest wymuszona. Niemniej jednak, w sytuacji zagrożenia epidemiologicznego, nauka przez Internet jest jedynym słusznym rozwiązaniem.

 

Autor: Fundacja Edukacyjna im. Władysława Śmiałka

 

 

 

 

 

Używamy pliki Cookies.
Jak wykorzystujemy Cookies    Informacje o cookies
ROZUMIEM