Kategorie
Aktualności

Przebudowa mostu wraz z rozbudową drogi powiatowej Krześlin – Nakory – Patrykozy

„Przebudowa mostu wraz z rozbudową drogi powiatowej nr 3940W Krześlin – Nakory – Patrykozy”

Zadanie realizowane przy współfinansowaniu z budżetu Gminy Suchożebry.

Koszt ogółem: 3 527 999,46 zł.

Zadanie polegało na rozbudowie drogi powiatowej nr 3940W Krześlin Nakory – Patrykozy na odcinku o długości          1 000,00 m wraz z przebudową mostu nad Kanałem Tarkowskim.

Zakres robót obejmował:

  • wycinkę drzew i krzewów;
  • roboty rozbiórkowe (nawierzchnia jezdni, przepust);
  • przebudowę i budowę przepustów pod jezdnią i zjazdami;
  • roboty ziemne pod warstwy konstrukcyjne;
  • ustawienie krawężników, obrzeży;
  • wykonanie warstw konstrukcyjnych jezdni, peronów, zatok autobusowych, zjazdów, poboczy;
  • montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu (bariery);
  • wykonanie oznakowania pionowego i poziomego;
  • budowę nowego mostu o podstawowych parametrach.

Rozbudowa drogi Krześlin – Nakory – Patrykozy to kolejny etap poprawy infrastruktury drogowej.

 

 

 

Używamy plików Cookies.
Jak wykorzystujemy Cookies    Informacje o cookies
ROZUMIEM