logo_gminy.jpg [193x81]
Kategorie
Aktualności

RAPORT O STANIE GMINY SUCHOŻEBRY ZA ROK 2020

Szanowni Mieszkańcy Gminy Suchożebry,
Zgodnie z brzmieniem art. 28aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz.U. z 2020 r., poz. 713) przedkładam Państwu Raport o stanie Gminy Suchożebry za rok 2020.
Dokument ten podsumowuje działalność Wójta Gminy Suchożebry w roku ubiegłym, w
szczególności realizację programów i strategii oraz uchwał rady gminy.
Raport o stanie Gminy Suchożebry za rok 2020 stanowić powinien przedmiot dyskusji.
Rozpatrywany będzie przez Radę Gminy Suchożebry podczas sesji, na której zostanie podjęta
uchwała w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Suchożebry.
Zachęcam państwa do zapoznania się z Raportem.
Mieszkańcy, którzy chcieliby zabrać głos w dyskusji, najpóźniej w przeddzień sesji mogą
złożyć do Przewodniczącego Rady Gminy stosowne zgłoszenie.
Szczegółowy tryb składania zgłoszeń do udziału w debacie nad Raportem określa
art. 28aa ww. ustawy.
Z poważaniem
Wójt Gminy
/-/ Krzysztof Bujalski
RAPORT O STANIE GMINY SUCHOŻEBRY ZA ROK 2020
Używamy pliki Cookies.
Jak wykorzystujemy Cookies    Informacje o cookies
ROZUMIEM