logo gmina Suchożebry
Kategorie
Aktualności

XXXIV sesja Rady Gminy Suchożebry

Zwołanie XXXIV sesji Rady Gminy Suchożebry

 

Działając na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2021 r. poz. 1372 t.j.) informuję, że XXXIV sesja Rady Gminy Suchożebry odbędzie się w dniu 16 września 2021r. (czwartek) o godz. 9.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Suchożebrach.

W związku z rozprzestrzenianiem się zachorowań wywołanych koronawirusem SARS – CoV-2 oraz w trosce o zdrowie mieszkańców  informuję, że sesja Rady Gminy Suchożebry odbędzie się bez udziału sołtysów i mieszkańców.

Decyzja ta jest spowodowana warunkami lokalowymi uniemożliwiającymi zapewnienie odpowiedniej ochrony przed zakażeniem.

Proszę o wyrozumiałość i dostosowanie się do zaleceń. Sprawy, które chcieliby Państwo poruszyć na sesji, proszę przekazywać za pośrednictwem radnych.

Zainteresowani mieszkańcy mogą śledzić przebieg obrad za pośrednictwem transmisji, która zwyczajowo prowadzona jest on-line na kanale Urzędu w serwisie YouTube pod adresem https://www.youtube.com/channel/UCRVLI6lwhHTMvoBG6cnVPpg.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Głosowanie uchwał w sprawie:
  a) uchylenia uchwały nr XXXIII/242/2021 Rady Gminy Suchożebry z dnia 09 września 2021 r. w sprawie przyjęcia rezygnacji z funkcji Przewodniczącego Rady Gminy Suchożebry Bogdana Sylwestra Wysockiego,
  b) przyjęcia rezygnacji radnego z funkcji Przewodniczącego Rady Gminy Suchożebry,
  c) powołania Przewodniczącego Rady Gminy Suchożebry,
  d) przyjęcia rezygnacji radnego z funkcji Wiceprzewodniczącego Gminy Suchożebry,
  e) powołania Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Suchożebry.
 3. Zamknięcie obrad XXXIV sesji Rady Gminy.

 

Wiceprzewodniczący Rady

Gminy Suchożebry

/-/ Bogusław Soszyński

Używamy plików Cookies.
Jak wykorzystujemy Cookies    Informacje o cookies
ROZUMIEM