Kategorie
Aktualności

XXXVII Konkurs Recytatorski dla Dzieci im. K. Makuszyńskiego

Miejski Ośrodek Kultury w Siedlcach,

Dom Pracy Twórczej „Reymontówka” w Chlewiskach

zapraszają uczniów szkół podstawowych do udziału w Konkursie

 

REGULAMIN

 Uczestnicy prezentują się w jednej z trzech grup wiekowych:
 uczniowie klas I – III szkół podstawowych
 uczniowie klas IV – VI szkół podstawowych
 uczniowie klas VII – VIII szkół podstawowych

 Na konkurs należy przygotować jeden wiersz i jeden fragment prozy dowolnego autora. Utwory powinny odpowiadać wiekowi wykonawcy. Łączny czas ich wykonania nie może przekroczyć 5 minut.

 Komisje Konkursowe przy ocenie recytatorów wezmą pod uwagę: dobór repertuaru, interpretację utworów, kulturę słowa oraz ogólny wyraz artystyczny.

 Użycie pozasłownych środków wyrazu jest dopuszczalne, o ile służy wzbogaceniu wypowiedzi artystycznej. Celowość ich użycia ocenia Komisja Artystyczna.

 Nagrody w poszczególnych etapach konkursu fundują ich Organizatorzy.

 Konkurs przebiega w 4 etapach:

 ELIMINACJE SZKOLNE – do 14 maja 2021 r. na terenie szkoły. Szkoła typuje trzech uczniów w każdej grupie wiekowej do udziału w eliminacjach gminnych lub miejskich. Po eliminacjach szkolnych należy skontaktować się z gminnym lub miejskim ośrodkiem kultury bądź biblioteką, które wyznaczą terminy następnego etapu.

 ELIMINACJE GMINNE I MIEJSKIE – do 21 maja 2021 r. w gminnych i miejskich ośrodkach kultury lub w bibliotekach. Placówki te typują po trzech recytatorów w każdej grupie wiekowej do udziału w eliminacjach powiatowych.

 ELIMINACJE POWIATOWE odbędą się w dniu 27 maja b.r. w Domu Pracy Twórczej „Reymontówka” w Chlewiskach.

Prezentacje laureatów w formie nagrania, kartę zgłoszenia i załączniki RODO należy przesłać przy pomocy platformy Wetransfer na adres mailowy: bzdrodowska@reymontowka.art.pl w nieprzekraczalnym terminie do 25 maja b.r.

Regulamin Konkursu, karta zgłoszenia i załączniki RODO dostępne są na stronie internetowej www.reymontowka.art.pl w menu > WYDARZENIA, KONKURSY.

Używamy pliki Cookies.
Jak wykorzystujemy Cookies    Informacje o cookies
ROZUMIEM