Kategorie
Aktualności

Zjadliwa grypa ptaków (HPAI)

UWAGA

W związku z wystąpieniem na terenie powiatu siedleckiego ognisk wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) Wójt Gminy Suchożebry informuje, że zgodnie
z Rozporządzeniem
Wojewody Mazowieckiego 39/2021 i 41/2021

ZOSTAJE WPROWADZONY OBSZAR ZAPOWIETRZONY DLA MIEJSCOWOŚCI:     KRZEŚLIN, KRZEŚLINEK, BRZOZÓW, NAKORY, KOWNACISKA, KRYNICA

Wszyscy mieszkańcy w/w miejscowości posiadający       w gospodarstwie drób  przyzagrodowy zobowiązani      są do zgłoszenia osobistego lub telefonicznego do
UG w Suchożebrach (pokój nr. 16) i podania rodzaju oraz ilości posiadanego ptactwa domowego
w terminie do 26.11.2021 roku.

NA TERENIE CAŁEJ GMINY DRÓB UTRZYMUJEMY W ZAMKNIĘCIU DO ODWOŁANIA !!!

Wszystkie pytania należy kierować do Powiatowego Lekarza Weterynarii tel. (25) 632 06 27 lub (25) 633 15 98.

 

Wójt

/-/ Krzysztof Bujalski

 

 

Zasady postępowania z drobiem przyzagrodowym i innymi utrzymywanymi ptakami w obszarach objętych ograniczeniami w związku z Grypą Ptaków (HPAI)

 

Grypa ptaków (AI – Avian influenza), d. pomór drobiu (FP – Fowl plaque), należy do chorób zwierząt listy OIE jako niezwykle zakaźna i zaraźliwa choroba wirusowa drobiu, która może powodować śmiertelność do 100%.

W związku z wystąpieniem na terenie powiatu siedleckiego ognisk HPAI, Wojewoda Mazowiecki ustanowił na terenie całego powiatu siedleckiego i miasta Siedlce obszar objęty ograniczeniami*.

Na terenie powiatu siedleckiego obowiązuje :

nakaz utrzymywania ptaków w zamknięciu

– zakaz organizowania wystaw, targów, pokazów i innych zgromadzeń ptaków

Należy niezwłoczne informować właściwego miejscowo, powiatowego lekarza weterynarii o zwiększonej zachorowalności lub śmiertelności lub znacznym obniżeniu produkcyjności ptaków.

Dodatkowo należy zwrócić uwagę aby :

-ptaki dzikie nie miały dostępu do wody i paszy przeznaczonych dla ptaków utrzymywanych w gospodarstwie

– osoby obsługujące ptaki stosowały zasady higieny osobistej i bioasekuracji

UWAGA ! ! !

Rozporządzenie wojewody nie przewiduje nakazu wybicia ptaków w gospodarstwach niekomercyjnych stosujących się do powyższych zasad

 

*Szczegółowe informacje dotyczące obszaru jak i warunków utrzymywania ptaków znajdują się w rozporządzeniach Wojewody Mazowieckiego 39/2021 i 41/2021.

 

Używamy plików Cookies.
Jak wykorzystujemy Cookies    Informacje o cookies
ROZUMIEM