logo_gminy.jpg [193x81]
Kategorie
Aktualności

Zwołanie XXIX sesji Rady Gminy Suchożebry

XXIX sesja Rady Gminy Suchożebry, w trybie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 713 t.j.), która odbędzie się w dniu 31 maja 2021r. (poniedziałek) o godzinie 14:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy
Suchożebry.

Jednakże w związku z rozprzestrzenieniem się zachorowań wywołanych koronawirusem SARS-COV-2 oraz w trosce o zdrowie mieszkańców informuję, że sesja Rady Gminy Suchożebry odbędzie się bez udziału sołtysów i mieszkańców.

Decyzja ta jest spowodowana warunkami lokalowymi uniemożliwiającymi zapewnienie odpowiedniej ochrony przed zakażeniem.

Proszę o wyrozumiałość i dostosowanie się do zaleceń. Sprawy, które chcieliby Państwo poruszyć na sesji, proszę przekazywać za pośrednictwem radnych.

 

Porządek obrad

  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Wnioski do porządku obrad.
  3. Zgłaszanie uwag do protokołu z XXVIII sesji Rady Gminy Suchożebry.
  4. Informacja Wójta Gminy Suchożebry na temat realizacji zadań między sesjami.
  5. Informacje bieżące Przewodniczącego Rady Gminy Suchożebry.
  6. Głosowanie uchwały w sprawie powierzenia przez Gminę Suchożebry Miastu i Gminie Mordy zadania własnego w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę.
  7. Wolne wnioski i informacje różne.
  8. Zamknięcie obrad XXIX sesji Rady Gminy.

 

 

Przewodniczący Rady Gminy Suchożebry

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Bogdan Wysocki

Używamy pliki Cookies.
Jak wykorzystujemy Cookies    Informacje o cookies
ROZUMIEM