naglowek_kolor_1puku.jpg
 

   

 

 

 

Urząd Gminy w Suchożebrach bierze udział w programie ,,Profesjonalny urząd – kompetentny urzędnik”   
Celem projektu jest poprawa świadczenia usług publicznych i zarządzania w 6 JST poprzez:

- poprawa standardów zarządzania oraz podniesienie jakości usług publicznych świadczonych przez 6 jednostek samorządu terytorialnego z województwa mazowieckiego na p[odstawie wyników samooceny CAF ;

- podniesienie jakości i zwiększenie dostępności usług publicznych świadczonych przez urzędy administracji samorządowej;

- wdrożenie usprawnień zarządczych w administracji samorządowej na poziomie całej organizacji, w tym z zakresu zarządzania jakością lub oceny poziomu funkcjonowania i rozwoju urzędów i w wybranych aspektach jej funkcjonowania;

- zwiększenie kompetencji merytorycznych urzędników/urzędniczek samorządowych w kluczowych obszarach funkcjonowania JST;

- wzmocnienie zdolności jednostek samorządu terytorialnego w zakresie stanowienia aktów prawa miejscowego oraz aktów administracyjnych;

- wzmocnienie zdolności jednostek samorządu terytorialnego w zakresie opracowania, wdrażania i ewaluacji polityk i strategii o zasięgu regionalnym i lokalnym.

Dzięki realizacji projektu w Urzędzie Gminy w Suchożebrach powstał Punkt Potwierdzający Profile Zaufane.

Przeczytaj cały komunikat 

 

Poniżej w załącznikach Zarządzenia Wójta Gminy Suchożebry, które powstały podczas realizacji programie ,,Profesjonalny urząd – kompetentny urzędnik

 

zarządzenie nr 15.2013

zarządzenie nr 16.2013

zarządzenie nr 30.2013

zarządzenie nr 31.2013

zarządzenie nr 32.2013

zarządzenie nr 35.2013

zarządzenie nr 45.2013

zarządzenie nr 5/2014