Inwestycje 2019

Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kownaciska II etap – wartość 185 461,00 zł

Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowości Wola Suchożebrska (ul. Leśna) – wartość 180 994,50 zł

Budowa sieci kanalizacyjnej i przyłączy w miejscowości Podnieśno oraz rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Przygody – wartość 3 654 432,30 zł   Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków  Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020. Wartość otrzymanej dotacji - 2 367 619,65 zł

Zakup agregatu prądotwórczego z automatyką do awaryjnego zasilania pomp do stacji wodociągowej w Krynicy wraz z robotami adaptacyjnymi i instalacyjnymi - wartość 80 751,75 zł

Budowa sieci kanalizacyjnej i przyłączy w miejscowościach Krześlin i Krześlinek – wartość 4 902 047,99 zł   Zadanie współfinansowane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w formie pożyczki

Sporządzenie dokumentacji projektowej oraz wykonanie przebudowy drogi gminnej nr 361017W w Krześlinie – wartość 655 580,62 zł

Sporządzenie dokumentacji projektowej oraz wykonanie przebudowy ulicy Szkolnej w miejscowości Borki Siedleckie                - wartość 108 500,00 zł

Budowa chodnika przy drodze gminnej wewnętrznej w miejscowości Stany Małe – kontynuacja – wartość 21 647,20 zł

Budowa chodnika przy drodze gminnej wewnętrznej do świetlicy w Krześlinku – wartość 16 289,49 zł

Budowa instalacji gazu ziemnego wraz z instalacją kotła gazowego w budynku hali napraw maszyn w Woli Suchożebrskiej – wartość 40 000,00 zł

Zakup używanego samochodu ratowniczo – gaśniczego i specjalistycznego wyposażenia dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kownaciskach – wartość 177 500,00 zł

Zakup wraz z montażem dwufunkcyjnego pieca gazowego do Szkoły podstawowej w Krześlinie - wartość 20 000,00 zł

Zakup kotła warzelnego – gazowego dla Zespołu Szkół Publicznych w Suchożebrach – wartość 21 771,00 zł

Modernizacja kuchni w budynku Zespołu Szkół Publicznych w Suchożebrach – wartość 431 898,88 zł

Przebudowa budynku szkoły na budynek świetlicy wiejskiej w Borkach Siedleckich – wartość 21 947,80 zł

Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Przygody (zakup altanek i dwóch ławek) – wartość 19 407,76 zł

Zakup wyposażenia placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Podnieśno – wartość 21 982,76 zł