Ogłoszenie o konkursie na realizację w 2020 r. zadań publicznych gminy Suchożebry

Wójt Gminy Suchożebry ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2020 r. zadań publicznych gminy Suchożebry w zakresie:

1) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,

2) wspierania i upowszechniania kultury fizycznej,

3) nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania,

4) ratownictwa i ochrony ludności,

5) działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym.

 

Szczegóły są zawarte w Regulaminie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Suchożebry w 2020 r. stanowiącym załącznik do Zarządzenia Nr 58/2020 Wójta Gminy Suchożebry z dnia 9 października 2020 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Suchożebry w 2020 roku.


Poniżej treść Zarządzenia oraz druki stanowiące wzory oferty, umowy i sprawozdania.

Opublikowano: 09 października 2020 13:09

Kategoria: Aktualności

Źródło: BIP - Suchożebry

Załączniki:

Zarządzenie Nr 58/2020 Wójta Gminy Suchożebry z dnia 9 października 2020 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Suchożebry w 2020 roku. [395.98 KB]

Wzór oferty [248.26 KB]

wzór umowy [106.62 KB]

wzór sprawozdania [223.35 KB]

ZARZĄDZENIE NR 68/2020 WÓJTA GMINY SUCHOŻEBRY z dnia 5 listopada 2020 r. w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Suchożebry w 2020 roku [47.36 KB]

Wyświetleń: 185