Ogłoszenie o naborze na członków komisji konkursowej oceniającej oferty złożone w ramach ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Suchożebry w 2020 roku

Wójt Gminy Suchożebry ogłasza nabór kandydatów na członków komisji konkursowej do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych w 2020 r. w zakresie:

1) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,

2) wspierania i upowszechniania kultury fizycznej,

3) nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania,

4) ratownictwa i ochrony ludności,

5) działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym.

 

Pełna treść ogłoszenia wraz z formularzem zgłoszeniowym w załącznikach poniżej.

Opublikowano: 09 października 2020 13:23

Kategoria: Aktualności

Źródło: BIP - Suchożebry

Załączniki:

Ogłoszenie [235.12 KB]

formularz zgłoszenia [452.75 KB]

Wyświetleń: 115