XXII sesja Rady Gminy Suchożebry

Komunikat: Z powodu braku możliwości transmisji na żywo (audio/video) po sesji zostanie zamieszczony plik audio.


Komunikat: W związku z awarią sprzętu transmitującego obrady, rozpoczęcie sesji zostało odroczone do godź. 10:15.

 

XXII sesja Rady Gminy Suchożebry odbędzie się w dniu  29 października 2020 r. (czwartek) o godz. 9.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Suchożebrach.

 

W związku z rozprzestrzenianiem się zachorowań wywołanych koronawirusem SARS – CoV-2 oraz w trosce o zdrowie mieszkańców  informuję, że sesja Rady Gminy Suchożebry odbędzie się bez udziału sołtysów i mieszkańców.

Decyzja ta jest spowodowana warunkami lokalowymi uniemożliwiającymi zapewnienie odpowiedniej ochrony przed zakażeniem.

Proszę o wyrozumiałość i dostosowanie się do zaleceń. Sprawy, które chcieliby Państwo poruszyć na sesji, proszę przekazywać za pośrednictwem radnych.

Zainteresowani mieszkańcy mogą śledzić przebieg obrad za pośrednictwem transmisji, która zwyczajowo prowadzona jest on-line na kanale Urzędu w serwisie YouTube pod adresem https://www.youtube.com/channel/UCRVLI6lwhHTMvoBG6cnVPpg

Poniżej, jak zawsze będzie również zamieszczony link do transmisji z obrad.

 

Porządek obrad

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Wnioski do porządku obrad.

3. Zgłaszanie uwag do protokołu z XXI sesji Rady Gminy Suchożebry.

4. Informacja Wójta Gminy Suchożebry na temat realizacji zadań między sesjami.

5. Informacje bieżące Przewodniczącego Rady Gminy Suchożebry.

6. Stanowisko komisji rewizyjnej po przeprowadzeniu kontroli w Urzędzie Gminy Suchożebry w zakresie stopnia realizacji zadań inwestycyjnych przyjętych do realizacji w Gminie Suchożebry na 2020 r.

7. Stanowisko komisji rewizyjnej po przeprowadzeniu kontroli Gminnego Ośrodka Kultury w Suchożebrach w zakresie wydatkowania środków w 2019 r.

8. Informacja Wójta Gminy Suchożebry o wynikach analizy oświadczeń majątkowych za 2019 rok złożonych przez osoby zobowiązane do złożenia takich oświadczeń.

9. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy Suchożebry o wynikach analizy oświadczeń majątkowych radnych za 2019 rok.

10. Głosowanie uchwał:

a) zmieniającej uchwałę w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Suchożebry.

b) w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Suchożebry na lata 2020-2023.

c) w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2020.

11. Wolne wnioski i informacje różne. 

12. Zamknięcie obrad XXII sesji Rady Gminy.

 

Przewodniczący Rady Gminy

/-/ Bogdan Wysocki

 

Z uwagi na problemy techniczne, których nie dało się usunąć sesja nie była transmitowana. Rejestrowano wyłącznie dźwięk. Poniżej pliki audio dokumentujące przebieg sesji.

Porządek obrad pozostał bez zmian.

audio1

audio2

audio3

audio4

audio5

audio6

audio7

audio8

audio9

audio10

audio11

audio12

audio13

Imienne wykazy głosowania radnych podczas XXII sesji Rady Gminy Suchożebry w dn. 29.10.2020.

Protokół z XXII sesji Rady Gminy Suchożebry. 

Opublikowano: 22 października 2020 08:47

Kategoria: Aktualności

Źródło: BIP - Suchożebry

Wyświetleń: 297