Napis czerwonym kolorem Mazowsze 25 lat, Bezpłatne szkolenie. Zieloną czcionką napis Opłaty za korzystanie ze środowiska. Ikona informacyjna.
Kategorie
Aktualności

Bezpłatne szkolenie dla przedsiębiorców i osób prowadzących działalność wymagającą pozwoleń środowiskowych

Termin i miejsce:

24.11.2023 r.: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie – Delegatura w Siedlcach, ul. Wiszniewskiego 4, 08-110 Siedlce;

Tematyka szkolenia:

Ideą spotkań jest przekazanie teoretycznej i praktycznej wiedzy z obszaru opłat za korzystanie ze środowiska, opłat produktowych oraz rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami (Rejestr BDO) i baza BDO.

Szkolenie jest bezpłatne!

Trenerami prowadzącymi spotkania będą przedstawiciele Departamentu Opłat Środowiskowych.

Jak się zgłosić?

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu prosimy o przesłanie na adres e-mail: oplaty.srodowiskowe@mazovia.pl podpisanej (podpisem elektronicznym lub odręcznie) czytelnie wypełnionej karty zgłoszenia na szkolenie (prosimy o zaznaczenie jednego, wybranego terminu szkolenia).

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc decyduje kolejność zgłoszeń. Osoby zakwalifikowane otrzymają informację pocztą elektroniczną na wskazany w zgłoszeniu adres e-mail.

Program szkolenia:

 • 10:05–10:10 Powitanie uczestników, wprowadzenie do programu szkolenia.
 • 10:10–10:50 Opłaty z tytułu wprowadzania gazów lub pyłów do powietrza oraz za przydzielone uprawnienia do emisji gazów cieplarnianych.
 • 10:50–11:05 Dyskusja, przykłady praktyczne.
 • 11:05–11:50 Obowiązki sprawozdawcze i opłatowe wynikające z ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej, a także ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi – opłata produktowa.
 • 11:50–12:00 Dyskusja, przykłady praktyczne.
 • 12:00–12:10 Przerwa kawowa.
 • 12:10–12:35 Obowiązki sprawozdawcze i opłatowe wynikające z ustawy o bateriach i akumulatorach.
 • 12:35–13:00 Opłata za składowanie/magazynowanie odpadów.
 • 13:00–13:10 Dyskusja, przykłady praktyczne.
 • 13:10–13:50 Rejestr podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami (Rejestr – BDO).
 • 13:50–14:00 Dyskusja, przykłady praktyczne.
 • Podsumowanie i zakończenie szkolenia.

 

KARTA  ZGŁOSZENIOWA

 

 

informacja o terminie i miejscu szkolenia z opłat środowiskowych

Używamy plików Cookies.
Jak wykorzystujemy Cookies    Informacje o cookies
ROZUMIEM