Rok inwestycji: Inwestycje 2020

Lp.
Nazwa zadania inwestycyjnego
Wykonanie w roku
Środki
własne
Środki
pozyskane
Dotacja dla innych podmiotów
1.
Opracowanie dokumentacji kosztorysowo – projektowej na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Brzozów (planowany koszt: 50 000,00)
Wykonanie: 48 954,00
Środki własne: 48 954,00
Środki pozyskane: 0,00
Dotacja dla innych podmiotów: 0,00
2.
Wykonanie: 196 581,00
Środki własne: 196 581,00
Środki pozyskane: 0,00
Dotacja dla innych podmiotów: 0,00
3.
Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej rozbudowy i modernizacji oczyszczalni ścieków w Przygodach (planowany koszt 30 000,00)
Wykonanie: 30 000,00
Środki własne: 30 000,00
Środki pozyskane: 0,00
Dotacja dla innych podmiotów: 0,00
4.
Wykonanie: 369 000,00
Środki własne: 369 000,00
Środki pozyskane: 0,00
Dotacja dla innych podmiotów: 0,00
5.
Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy ciągu pieszo – rowerowego w pasie drogi krajowej nr 63 na odcinku Suchożebry – Podnieśno (planowany koszt: 60 000,00)
Wykonanie: 59 040,00
Środki własne: 59 040,00
Środki pozyskane: 0,00
Dotacja dla innych podmiotów: 0,00
6.
Wykonanie: 223 466,17
Środki własne: 198 871,00
Środki pozyskane: 65 000,00
Dotacja dla innych podmiotów: 0,00
7.
Wykonanie: 229 468,86
Środki własne: 229 468,86
Środki pozyskane: 0,00
Dotacja dla innych podmiotów: 0,00
8.
Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy ulicy Zofii Makowieckiej w m. Wola Suchożebrska w zakresie budowy ciągu pieszo-rowerowego i kanalizacji deszczowej (planowany koszt: 17 000,00)
Wykonanie: 17 000,00
Środki własne: 17 000,00
Środki pozyskane: 0,00
Dotacja dla innych podmiotów: 0,00
9.
Przebudowa drogi wewnętrznej nr 306 w miejscowości Przygody (planowany koszt: 60 000,00)
Wykonanie: 91,50
Środki własne: 91,50
Środki pozyskane: 0,00
Dotacja dla innych podmiotów: 0,00
10.
Budowa chodnika z kostki brukowej w miejscowości Stany Małe – kontynuacja (planowany koszt: 12 724,46)
Wykonanie: 12 724,46
Środki własne: 12 724,46
Środki pozyskane: 0,00
Dotacja dla innych podmiotów: 0,00
11.
Wykonanie: 12 000,00
Środki własne: 12 000,00
Środki pozyskane: 0,00
Dotacja dla innych podmiotów: 0,00
12.
Zakup działki nr ewid. 413 w miejscowości Suchożebry na własność Gminy Suchożebry (planowany koszt: 182 511,80)
Wykonanie: 182 511,80
Środki własne: 182 511,80
Środki pozyskane: 0,00
Dotacja dla innych podmiotów: 0,00
13.
Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji (planowany koszt: 9 913,99)
Wykonanie: 2 369,37
Środki własne: 9 913,99
Środki pozyskane: 0,00
Dotacja dla innych podmiotów: 0,00
14.
Remont pomieszczeń biurowych budynku Urzędu Gminy w Suchożebrach (planowany koszt: 60 000,00)
Wykonanie: 30 258,00
Środki własne: 30 258,00
Środki pozyskane: 0,00
Dotacja dla innych podmiotów: 0,00
15.
Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy windy dla osób niepełnosprawnych w budynku Urzędu Gminy w Suchożebrach (planowany koszt: 35 000,00)
Wykonanie: 31 365,00
Środki własne: 31 365,00
Środki pozyskane: 0,00
Dotacja dla innych podmiotów: 0,00
16.
E-Urząd Sprawna i Skuteczna Obsługa Obywatela (planowany koszt: 56 187,56)
Wykonanie: 54 038,70
Środki własne: 54 038,70
Środki pozyskane: 0,00
Dotacja dla innych podmiotów: 0,00
17.
Zakup samochodu ratowniczo – gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Brzozowie (planowany koszt: 90 000,00)
Wykonanie: 90 000,00
Środki własne: 90 000,00
Środki pozyskane: 0,00
Dotacja dla innych podmiotów: 0,00
18.
Projekt i rozbudowa Szkoły Podstawowej w Krynicy (planowany koszt: 529 128,65)
Wykonanie: 50 692,00
Środki własne: 50 692,00
Środki pozyskane: 0,00
Dotacja dla innych podmiotów: 0,00
19.
Modernizacja kuchni w budynku Zespołu Szkół Publicznych w Suchożebrach (planowany koszt: 229 944,05)
Wykonanie: 229 944,05
Środki własne: 229 944,05
Środki pozyskane: 0,00
Dotacja dla innych podmiotów: 0,00
20.
Wykonanie odwodnienia patio Zespołu Oświatowego w Krześlinie (planowany koszt: 37 000,00)
Wykonanie: 37 000,00
Środki własne: 37 000,00
Środki pozyskane: 0,00
Dotacja dla innych podmiotów: 0,00
21.
Wykonanie: 241 694,45
Środki własne: 241 694,45
Środki pozyskane: 0,00
Dotacja dla innych podmiotów: 0,00
22.
Wykonanie: 6 765,00
Środki własne: 6 765,00
Środki pozyskane: 0,00
Dotacja dla innych podmiotów: 0,00
23.
Dotacja celowa dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Siedlcach z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu aparatury i sprzętu medycznego dla Szpitala Miejskiego w Siedlcach (planowany koszt: 50 000,00)
Wykonanie: 50 000,00
Środki własne: 50 000,00
Środki pozyskane: 0,00
Dotacja dla innych podmiotów: 0,00
24.
Wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia ul. Leśnej i ul. Sosnowej w Woli Suchożebrskiej (planowany koszt: 10 500,00)
Wykonanie: 10 332,00
Środki własne: 10 332,00
Środki pozyskane: 0,00
Dotacja dla innych podmiotów: 0,00
25.
Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy oświetlenia ulicznego w m. Suchożebry, Wola Suchożebrska, Podnieśno (planowany koszt: 25 000,00)
Wykonanie: 19 800,00
Środki własne: 19 800,00
Środki pozyskane: 0,00
Dotacja dla innych podmiotów: 0,00
26.
Przebudowa oświetlenia ulicznego ul. Podlaskiej w m. Podnieśno (planowany koszt: 22 000,00)
Wykonanie: 20 800,00
Środki własne: 20 800,00
Środki pozyskane: 0,00
Dotacja dla innych podmiotów: 0,00
27.
Wykonanie: 35 126,79
Środki własne: 12 775,62
Środki pozyskane: 22 351,17
Dotacja dla innych podmiotów: 0,00
28.
Wykonanie: 87 444,38
Środki własne: 21 877,21
Środki pozyskane: 65 567,17
Dotacja dla innych podmiotów: 0,00
29.
Zakup działek o nr 456/3, 456/4, 456/5 w obrębie Wola Suchożebrska (planowany koszt: 10 648,00)
Wykonanie: 10 648,00
Środki własne: 10 648,00
Środki pozyskane: 0,00
Dotacja dla innych podmiotów: 0,00
30.
Dotacja celowa na zakup separatora osocza przeznaczonego dla Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa Oddział Terenowy Siedlce w ramach porozumienia z Gminą Siedlce (planowany koszt: 5 700,00)
Wykonanie: 0,00
Środki własne: 5 700,00
Środki pozyskane: 0,00
Dotacja dla innych podmiotów: 0,00
Razem:
Razem Wykonanie: 2 442 764,98
Razem Środki Własne: 2 289 846,64
Razem Środki Pozyskane: 152 918,34
Razem Dotacja dla innych podmiotów: 0,00
Używamy plików Cookies.
Jak wykorzystujemy Cookies    Informacje o cookies
ROZUMIEM